Bisfenol A

Förbjudna kemikalier i mjuk plast

HälsaKemikalieinspektionen, Kemi, har nu gått ut med att den hittat förbjudna kemikalier i nästan var tionde platsvara som har analyserats i ett tillsynsprojekt.Bisfenol A hittat i dricksvatten

HälsaHittat i 8 av 22 lägenheter. Kemikalieinspektionen har påträffat det farliga och hormonstörande ämnet bisfenol A i vattenrör i Stockholm, Malmö och Göteborg.


Veckans teckning