Bisfenol A

Förbjudna kemikalier i mjuk plast

HälsaKemikalieinspektionen, Kemi, har nu gått ut med att den hittat förbjudna kemikalier i nästan var tionde platsvara som har analyserats i ett tillsynsprojekt.Bisfenol A hittat i dricksvatten

HälsaHittat i 8 av 22 lägenheter. Kemikalieinspektionen har påträffat det farliga och hormonstörande ämnet bisfenol A i vattenrör i Stockholm, Malmö och Göteborg.Bisfenol A i lägre doser än väntat

HälsaExponeringen av bisfenol A är enligt en ny rapport från europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsas, lägre än man tidigare bedömt, rapporterar Miljörapporten Direkt. Rapporten visar också att
Veckans teckning