Facebook censurerar forskning kring behandling mot coronaviruset

publicerad 13 maj 2020
Facebook menar att publicering av den israeliska studien "kan göra vissa människor otrygga på Facebook".

Den sociala mediejätten Facebook har börjat motverka publicering av forskning om medel mot coronaviruset. En israelisk studie om användning av kolloidalt silver för behandling av Covid-19 har nu raderats ifrån plattformen med hänvisning till att studien “kan göra vissa människor otrygga på Facebook”.

Kort efter att NyD publicerade en artikel om en israelisk studie som antyder att kolloidalt silver kan avdöda coronavirus i lungorna, valde Facebook att radera artikeln. Motiveringen som angavs var att omnämnandet av studien bryter mot Facebooks communityregler om falsk information. Den skygge techjättens censurmakare klargör inte vad man bygger sitt tilltag på. Som tidigare är känt saknar företaget såväl kontaktuppgifter och erbjuder inte heller möjlighet till överklagande.

I artikeln påstås inte någonstans att det är bevisat att kolloidalt silver kan avdöda virus i lungorna. Inga andra värderingar eller personliga omdömen om docent Oron Zachars studie förekommer heller i artikeln som fokuserar på att återge studiens resultat och vad den kommit fram till, samt vad Zachar menar att silvret skulle kunna användas till ur ett medicinskt perspektiv. Den israeliska studien lyfts i NyD:s artikel heller inte fram som någon säkert etablerad fakta, utan som forskningsrön, men trots det väljer Facebook alltså att censurera hela artikeln från sin plattform med motiveringen att den “bryter mot communityriktlinjerna” och “kan göra vissa människor otrygga på Facebook”.
Ingenstans bemöts forskarens metodik eller slutsatser, utan den sociala mediejätten konstaterar endast i ett kort automatiserat meddelande att omnämnandet av denna studie inte är tillåtet på plattformen. Företagets censorer går så långt som att påstå att NyD bara genom att hänvisa till den israeliska studien ”enligt erkända organisationer med lokal eller internationell kunskap” riskerar att uppmuntra till ”våld eller orsaka fysisk skada utanför Facebook”. Inte heller här förtydligar man eller exemplifierar hur NyD på något sätt uppmuntrar till våldsanvändning eller att människor skadar sig.

Tilltaget är inte oväntat och följer den linje man sedan länge stakat ut att försöka strypa den öppna debatten. Det är förstås beklagligt men samtidigt är Facebook ett särskilt vederstyggligt företag och det ligger därför i allas långsiktiga intresse att man fortsätter på sin inslagna väg mot ökad irrelevans för det fria samtalet, säger Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson.

NyD är sedan flera år tillbaka av allt att döma “skuggbannade” på Facebook, det vill säga att kontot inte är nedstängt men ålagt med olika typer av dolda algoritmer som kraftigt begränsar spridningen av nyheter från tidningen. Exempelvis har Nya Dagbladets Facebook-sida haft i stort sett samma antal följare sedan 2017 trots att antalet läsare ökat med över 100 000 under perioden.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!