Studie: Kolloidalt silver avdödar coronavirus i lungorna

Coronavirusets spridning

publicerad 6 maj 2020
- av Markus Andersson
En nebulisator (t.v.) för hemmabruk kan enkelt laddas med kolloidalt silver och användas för behandling av coronavirus och lunginflammation. T.h. respiratorbehandling på sjukhus.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En israelisk studie av docent Oron Zachar antyder att det är möjligt att undertrycka virala och bakteriella infektioner i luftvägarna med hjälp av silvernanopartiklar som inhaleras via en så kallad nebulisator.

En nebulisator är en apparat som bildar en dimma av medel som är lösta i vatten, och således kan göra det även med kolloidalt silver som består av silverjoner och silvernanopartiklar lösta i hyperrent vatten. Behandlingen som Zachar undersökt gick ut på att i ett tidigt stadium av Covid‑19 behandla tillståndet med nebulisator i hemmiljö. Detta för att även i andra hand minska risken för respiratororsakad lunginflammation vid behandling på intensivvårdsklinik eftersom dessa orsakar skador på lungorna efter omkring 48 timmars vård.

Studien antyder att det behövs det omkring 140 ml kolloidalt silver av styrkan 10 ppm per dygn för att nå betydande effekt. Det egentliga behovet är omkring 47 ml, men två tredjedelar av den dimma som en nebulisator med kontinuerlig drift skapar kommer aldrig in i munnen. 47 ml är med andra ord den mängd kolloidalt silver som användaren behöver få i sig – en mängd som ligger nära den så kallade NOAEL-dosen, det vill säga den “säkerhetsdos” per dag som garanterar att man inte får någon oönskad effekt även om man använder medlet varje dag under en hel livstid. NOAEL-dosen för ett 10 ppm starkt kolloidalt silver är 38 ml per dag.

Av det kolloidala silver som kommer in i munnen absorberas ungefär 30 procent i svalget, 30 procent i bronkerna och 25 procent i alveolerna (lungblåsorna). 15 procent av det inandade kolloidala silvret andas ut med utandningsluften, vilket innebär att användaren absorberar knappt 40 ml av det använda kolloidala silvret – en dos som ligger mycket nära den av WHO fastställda NOAEL-dosen.

Inandning av kolloidalt silver med hjälp av nebulisator ska vara ett effektivt behandlingssätt mot coronavirus och bakteriella infektioner, och sådan behandling på intensivvårdsklinik motverkar dessutom att det på respiratorutrustningen bildas biofilm av till exempel bakterier. Detta medför även att risken för utvecklandet av sekundära pneumocockinfektioner minskar.

I studien påpekas att de metalliska silverpartiklarna i vätskan inte bör överstiga 10 nanometer, eftersom stora partiklar inte har någon betydande antiviral effekt. En partikelstorlek på 3-7 nanometer är den storlek som ska ha bäst effekt.

Om respiratorbehandling, lunginflammation och kolloidalt silver

En respirator/ventilator riskerar att skada lungorna efter en tids behandling på grund av det övertryck som respiratorn/ventilatorn orsakar. Det kan också successivt bildas en mikrobiell växt av bakterier i slangarna. Denna mikrobiella växt kan ha bättre förutsättningar för överlevnad i maskinen än i kroppen och kan cirkulera mellan systemet och kroppen. Kolloidalt silver avdödar de bakterierna. Det kan även bildas svamp i systemet, men det kolloidala silvret motverkar även sådan växt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!