5G stoppas tillfälligt i Bryssel – ”äventyrar hälsan”

publicerad 5 april 2019
Bryssels miljöminister Céline Fremault

Planerna på att bygga ut 5G i Bryssel har stoppats tillfälligt. Orsaken uppges vara svårigheter att kontrollera strålningen från 5G samt hälsoriskerna förenade med 5G:s intensiva strålning. Miljöministern i Bryssel uppger till belgisk press att hon inte är beredd att äventyra människors hälsa och riskera att de blir försökskaniner för den nya tekniken.

Miljöminister Céline Fremault sade till tidningen L’Echo den 29 mars att hon inte kan godkänna en teknik som innebär att gällande regelverk inte respekteras. Belgien och Brysselregionen har sedan många år haft betydligt lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni än de nordiska länderna, inklusive Sverige.

Medan Sverige har fortsatt att hålla fast vid föråldrade och otillräckliga rekommendationer från ICNIRP på 10 000 000 mikroW/m2 (61 V/m) som enbart skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter, har Bryssel och andra regioner i Belgien under många år haft ett betydligt lägre och säkrare gränsvärde för maximal tillåten strålning på 3 V/m eller cirka 24 000 mikroW/m2. Det höjdes år 2014 till 6V/m eller cirka 100 000 mikroW/m2 enbart av den anledningen att det behövde anpassas för den starkare strålningen från 4G. Nu måste det höjas igen för att anpassas till 5G-tekniken som ger ifrån sig ännu kraftigare mikrovågsstrålning.

Omöjligt bygga ut 5G om inte skyddet försämras och gränsvärdet höjs i Bryssel

Enligt det svenska telekombolaget Ericsson blir det “svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med gränsvärden på 6 V/m som i Belgien. Telekombolagen har för att anpassa gränsvärdet efter 5G lobbat och förhandlat med regeringen i Bryssel om att höja gränsvärdet för att anpassa det till 5G:s kraftigt ökade strålning

Den belgiska post- och telestyrelsen konstaterade i en rapport 2018 att 5G inte kan byggas ut om inte gränsvärdet höjs, det vill säga skyddet försämras. Man avrådde kraftfullt mot ett gränsvärde under 14,5 V/m (cirka 550 000 mikroW/m2) med tanke på den ökande datatrafiken och utbyggnaden av 5G. Ett gränsvärden på 14,5 V/m rekommenderades därför med möjlighet att gå upp till 41,5 V/m.

Under 2018 slöts ett avtal med de tre största telekombolagen om att höja gränsvärdet betydligt, till 14,5 V/m (cirka 550 000 mikroW/m2).  Men detta stöter nu på patrull och orsaken ska vara svårigheten att kontrollera strålningen från 5G-antennerna.

Jag kan inte välkomna en sådan teknik (5G) om våra gränsvärden, som är avsedda att skydda invånarna, inte respekteras, vare sig det gäller 5G eller annan teknik. Bryssels invånare är inte försöksdjur vars hälsa jag kan sälja ut med vinst, sade miljöminister Céline Fremault till tidningen L’Echo.

229 vetenskapsmän och läkare vill att 5G stoppas

229 vetenskapsmän och läkare har per den 31 mars 2019 undertecknat 5G Appeal som uppmanar till stopp i utbyggnaden av 5G på grund av befarade allvarliga konsekvenser för människors hälsa och för miljön. Man konstaterar att 5G kommer att leda till en kraftig ökning av högfrekvent mikrovågsstrålning som redan bevisats vara skadlig vid redan i dag vanliga exponeringar från 2G, 3G, 4G, WiFi med mera. Dessutom saknas forskning som visar att 5G är säkert för människors hälsa samt för insekts, fågel- och djurlivet.  De menar därför att 5G-utbyggnaden medför att befolkningen blir utsatta för ett farligt påtvingat experiment utan informerat samtycke vilket strider mot internationella konventioner gällande experiment med människor.

 

Källa: Strålskyddsstiftelsen
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.