Monopol med världen som spelbricka

Maktkoncentrationen hos storbankerna

publicerad 24 maj 2022
- av Sofie Persson

Maten du äter, nyheterna du läser, teknologin du använder och kläderna du har på kroppen – allt härstammar i högre grad än de flesta tror från ett och samma konglomerat. Många är de som förundrats över fondgiganterna Vanguards och Blackrocks korsägande som gör att man kommit att bli dominerande i princip i alla branscher.

Dokumentären “Monopoly – Who Owns The World?” är gjord av australiensiske Tim Gielen som sammanställer enkelt tillgänglig offentlig information som visar på dessa investmentbolags enorma, globala företagsägande i praktiskt taget alla branscher.

Ett av många talande exempel som påvisas är dryckesbranschens dominanter Pepsico, mest känd för sin dryck Pepsi, samt den välkända dryckesjätten The Coca Cola Company. Bägge dessa har enligt offentliga uppgifter samma största ägare – Vanguard och Blackrock. Detsamma visar sig gälla även för de sociala mediebolagen Facebook och Twitter och datorjättarna Microsoft och Apple.

Vid sidan av de två mest frekvent förekommande storägarna Vanguard och Blackrock återkommer ett antal investeringsbolag, banker och försäkringsbolag bland storägare på världsbörsen – varav många sedan tidigare uppmärksammats i den schweiziska studien The Network of Global Corporate Control från 2011. Dessa bolag har inte bara en dominant ställning på världsmarknaden – de har dessutom i avsevärd utsträckning ägande i varandra och utgör således i praktiken, om än inte formellt, en och samma koncern.

 

 

Vanguard och Blackrock har under det senaste decenniet kommit att bli de främsta enskilda företagsdominanterna. Enligt en prognos från finanstidningen Bloomberg förväntas dessa företag tillsammans ha tillgångar omfattande ofattbara 20 biljoner dollar vid 2028. Samma tidning har kallat Blackrock för ”den fjärde statsmakten” med hänvisning till bolagets nära relation till storbanker och centralbanker, i egenskap av rådgivare och förmedlare av de tekniska system som bankerna använder sig av. Flera anställda vid Blackrock har också haft betydande positioner i Vita huset under presidenterna Bush, Obama och även Biden.

Förutom att lyfta fram dessa storbolags korsägande av varandra och av företag som ursprungligen konkurrerat med sig själva ges stort utrymme till det faktum att även alla stora mediehus runtom i världen till väsentliga delar ägs av samma begränsade sfär av storbolag. Vanguard visar sig dessutom vara största ägare i Blackrock, vem som äger Vanguard visar sig inte vara lika enkelt att bena ut.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!