Finansinspektionen vill se statistik över nekade bankkonton

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 17 juni 2022
- av Redaktionen
Swedbank tillhör de banker som främst anklagas för grova demokratiska övergrepp mot sina kunder.

Det ökade problemet med nekade eller avslutade bankkonton behöver tas på stort allvar, menar Finansinspektionen. Nu vill man att bankerna ska börja föra noggrann statistik över människorna som stängs ute eller får problem att öppna ett bankkonto.

Avsaknaden av statistik är ett stort problem. I dag vet vi inte om de klagomål som når FI och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är toppen på ett isberg, säger Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI.

De senaste åren har Finansinspektionen (FI) och även Konsumenternas Bank- och finansbyrå fått ta emot en stor mängd klagomål från konsumenter som inte fått öppna konto i en bank eller som fått sina konton stängda. Flera konsumenter menar att deras ansökningar inte ens prövas av banken när personalen exempelvis fått veta att konsumenten nekats i en annan bank.

FI menar att detta är problematiskt och att banker alltid gör en ”individuell bedömning och inte generellt nekar grupper av konsumenter att öppna konton”. I FI:s konsumentskyddsrapport 2022 valde man därför att titta närmare på saken och bjöd in representanter för ett antal banker och berörda branschorganisationer för att se hur konsumenternas rätt till betalkonto kan säkras i framtiden, något som Nya Dagbladet rapporterade om. Mötet skedde den 20 maj i år.

Vi måste undvika att stora grupper av konsumenter stängs ute från samhället, konstaterar Susanna Grufman, ansvarig för konsumentskyddsfrågor vid myndigheten.

Nu har FI kommit fram till att man vill se en mer noggrann statistik över hur många som får problem med att öppna ett bankkonto.

Avsaknaden av statistik är ett stort problem. I dag vet vi inte om de klagomål som når FI och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är toppen på ett isberg, säger Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI.

Viktigt är också att man för statistik över hur många som är inne i ansökningsprocessen men som inte ännu fått sin ansökan färdigbehandlad, liksom hur många som sammanlagt får avslag.

Vid mötet såg man även att det finns olika uppfattningar om hur omfattande problemen är, däremot ska man gemensamt ha kommit fram till att det är en fråga som bör tas på stort allvar eftersom man utan bankkonto får stora problem i vardagen.

FI uppmanar därför bankerna att ta krafttag och prioritera den här frågan”, skriver inspektionen.

De som deltog i mötet med FI var Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Swedbank, Sparbankernas riksförbund och Svenska Bankföreningen.

Anteckningar från mötet kan läsas här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!