Finansinspektionen: “Växande problem att kunder får konton avstängda”

Hotet från bankerna

publicerad 18 maj 2022
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Allt fler svenskar får sina bankkonton stängda på godtycklig grund eller nekas att öppna ett konto, något som blivit ett växande demokratiskt problem. Även Finansinspektionen erkänner nu problematiken och menar att man ska hålla “rundabordssamtal” med ett antal banker för att se hur konsumenternas rätt till betalkonto kan säkras i framtiden.

Vi måste undvika att stora grupper av konsumenter stängs ute från samhället, konstaterar Susanna Grufman, ansvarig för konsumentskyddsfrågor vid myndigheten.

De senaste åren har Finansinspektionen (FI) och även Konsumenternas Bank- och finansbyrå tagit in en stor del klagomål från konsumenter som inte fått öppna konto i en bank eller som fått sina konton stängda. Flera konsumenter menar att deras ansökningar inte ens prövas av banken när personalen exempelvis fått veta att konsumenten nekats i en annan bank. Nya Dagbladet har exempelvis tidigare skrivit om Lasse och Mira som fick sina bankkonton stängda av Swedbank till synes utan rimlig anledning.

I FI:s konsumentskyddsrapport 2022 vill man titta närmare på frågan och har därför valt att bjuda in representanter för ett antal banker och berörda branschorganisationer för att se hur konsumenternas rätt till betalkonto kan säkras i framtiden. Banker har generellt rätt att neka konsumenter att öppna konton i vissa undantagsfall, men enligt FI är det viktigt att det alltid görs en individuell bedömning och att man inte generellt nekar grupper av konsumenter att öppna konton. Det menar man är ett problem som måste åtgärdas då man som som konsument bör ha rätten till ett betalkonto.

Utan betalkonto får du stora problem att klara vardagen. Vi måste undvika att stora grupper av konsumenter stängs ute från samhället utan ordentligt grund, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på FI och ansvarig för konsumentskyddsfrågor.

EU:s betalkontodirektiv ger konsumenter bosatta i EES rätt att öppna betalkonto under förutsättning att det inte finns särskilda specifika skäl att neka kontot. Direktivet ordinerar också att medlemsstaterna ska registrera och föra statistik över varje tillfälle då en konsument nekas ett betalkonto, ett ansvar som i Sverige ligger på FI. Dock har FI sedan skyldigheten infördes struntat i att föra en sådan statistik, och därför vet ingen hur utbrett problemet är i Sverige idag.

Den 20 maj har Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank samt Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund bjudits in till samtal med FI, rapporterar TT.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!