Nu kan dna tas fram ur jord

publicerad 5 februari 2017
En droppe kroppsvätska som hamnat i jord, sand eller grus kan räcka för att hitta dna-spår

En ny analysmetod gör det möjligt att få fram dna ur jord, sand och grus. En droppe kroppsvätska kan räcka.

Hittills har det endast gått att få fram mänskligt dna ur naturmaterial genom att topsa sten, löv, gräs eller grenar. Det har inte gått att få fram dna ur jord, sand eller grus.

– Med hjälp av den nya analysmetoden blir det möjligt. Den kommer framförallt vara användbar för att få fram dna i sperma, blod eller saliv från brottsplatser utomhus, säger Johannes Hedman, projektledare, dna-specialist på NFC och forskare vid Lunds universitet .

Analysmetoden har tagits fram av Nationellt forensiskt centrum,  NFC, i samarbete med avdelningen för teknisk mikrobiologi vid Lunds universitet. Även Statens veterinärmedicinska anstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Livsmedelsverket har medverkat i projektet. På Lunds universitet har en doktorand, som är anställd av NFC, undersökt hur jord och andra naturmaterial påverkar analysen och vad som krävs för att förbättra processen.

– Den nya analysmetoden är en vidareutveckling av en befintlig analysmetod som används för att få fram bakterie-dna från jord. Vi har anpassat den för att även kunna utvinna dna från spermier ur jord, säger Johannes Hedman.

Inomhus går det att använda ljuskällor som skapar fluorescens för att upptäcka sperma på en brottsplats, vilket inte fungerar i naturen. På brottsplatser utomhus används allt oftare spårhundar som är specialiserade på att upptäcka biologiska spår som sperma och blod.

– När hunden markerar ett fynd samlar man jord eller liknande från den markerade platsen i ett större och grövre plaströr. Eftersom man inte kan se sperman eller saliven med blotta ögat är det bra att kunna ta vara på så mycket naturmaterial som möjligt till analysen. Med den nya metoden kan vi utvinna dna från ungefär 10 milliliter jord åt gången, säger Johannes Hedman.

NFC har testat att analysera mindre än en droppe blod, sperma och saliv i naturmaterial och det har fungerat bra. Nu ska analysmetoden användas i brottsutredningar.

– Eftersom den kräver avsevärt mer resurser än andra analyser kommer vi främst att rikta in oss på särskilt allvarliga brott, som grova våldsbrott utomhus, där man inte kunnat få fram dna med hjälp av topsning.

 

Artikeln är tidigare publicerad i Svensk Polis

Så går analysen till

För att få fram dna ur jord blandas provet med en lösning som bland annat innehåller detergenter, den aktiva substansen i diskmedel. Dessa hjälper till att förstöra cellerna så att dna frisätts i vätskan. Sedan tillsätts en lösning som gör att de så kallade humusämnena i jorden hamnar på botten av röret medan dna:t stannar i vätskan. Efter det överförs vätskan till ett nytt rör där den renas ytterligare. Det sista steget är att sila vätskan genom ett filter som fångar upp dna:t.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!