Integritetsskyddsmyndigheten kritiserar tilltänkt dna-register

Övervakningssamhället

publicerad 26 oktober 2023
- av Sofie Persson
Chefjuristen Eric Leijonram lämnar över den så kallade biometriutredningen till justitieminister Gunnar Strömmer (M) i juni.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


27 790 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kritiserar förslaget om att ge polisen tillgång till ett passregister kombinerat med dna. Bland annat pekar myndigheten på risken att registret kan komma att missbrukas eller nyttjas av obehöriga.

I somras presenterade regeringen en utredning där man lämnat förslag som skulle innebära större befogenheter för polisen att använda biometri i utredningar, som exempelvis register med fingeravtryck, dna, ansiktsbilder och röstupptagningar. Ett av förslagen var att koppla ihop denna typ av information tillsammans med passregistret.

IMY anser att den här typen av biometriska uppgifter är mycket integritetskänsliga och riktar stark kritik mot regeringens förslag.

Uppgifterna är också beständiga, det är till exempel inte möjligt att byta fingeravtryck. Hamnar uppgifterna i orätta händer är integritetsförlusten svår att reparera. I lagstiftningen om dataskydd har därför biometriska uppgifter ett särskilt starkt skydd“, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Vidare pekar IMY särskilt mot risken med att skapa ett passregister med tillhörande biometrisk data eftersom det bland annat kan komma att nyttjas av obehöriga och missbrukas.

Att göra passregistret till ett biometriskt register som får användas i ett brottsbekämpande syfte skulle vara en stor och principiell förändring. Dataskyddsregelverket tillåter inte att den här typen av känsliga uppgifter används så generellt och odifferentierat inom brottsbekämpningen om personer som varken är misstänkta eller dömda för brott, säger Lisa Zettervall som är jurist på IMY.

– Vi bedömer att det här förslaget strider mot såväl svensk grundlag som EU-rätten och avstyrker därför att förslaget genomförs, säger hon.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!