Miljöpartiet kräver EU-lag mot ”hatpropaganda”

publicerad 17 januari 2024
- av Jan Sundstedt
Ba Kuhnke menar att skyddet för olika minoriteter i EU är alldeles för svagt idag.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under torsdagen kommer EU-parlamentet att rösta om att kriminalisera ”hatbrott” och ”hatpropaganda” på EU-nivå.

Svenska Miljöpartiets parlamentariker och förhandlare Alice Bah Kuhnke är en av dem som lobbat för en hård lagstiftning gällande brott begångna mot olika minoriteter och menar att ”hat leder till våld och död”.

– Situationen är ytterst allvarlig! Vi vet att hat leder till våld och död. Därför måste vi som vill försvara vårt demokratiska samhälle flytta fram våra positioner med skarpare lagstiftning, kommenterar hon i ett pressmeddelande.

– Våldet mot hbtqi-personer i Europa har blivit vanligare och grövre än vad det har varit på 10 år. I flera fall har våldet varit dödligt. hbtqi-personer i EU förtjänar ett starkt skydd mot hot och hat, skyddet är alldeles för svagt idag, hävdar hon vidare.

Ömmar för samerna

Särskilt vill Bah Kuhnke värna samerna och har enligt Miljöpartiet krävt att alla medlemsstater i unionen ”måste öka insatserna för att utreda och åtala hatbrott mot minoriteter och urfolk”.

– Det är oacceptabelt att brott med tydliga rasistiska och fientliga förtecken mot samer inte utreds som just hatbrott. Vi måste ta hatet på allvar och se det för vad det är, fortsätter hon.

Redan 2021 meddelade EU-kommissionen att man hade för avsikt att lägga ”hatbrott och hatpropaganda” till listan över EU-brott, för att snabbare och mer effektivt kunna bekämpa denna typ av brottslighet i hela unionen.

För att det ska bli verklighet krävs dock att samtliga medlemmar i ministerrådet röstar ja, och hittills har man inte kunnat komma överens.

EU bestämmer straffen

Om ”hatbrott och hatpropaganda” blir ett EU-brott innebär det att det bedöms som särskilt allvarligt och att EU-parlamentet och ministerrådet får besluta om vilka rekvisit som ska gälla, samt vilka påföljder som ska gälla för den som gör sig skyldig till brotten.

Sedan 2008 finns ett ”rasismrambeslut” inom EU där det framgår att ”hatbrott” som begås på grund av offrets etniska bakgrund ska vara straffbara i alla unionens medlemsländer.

 

Alice Bah Kuhnke har tidigare uppmärksammats i samband med att hon ville inskränka nationalsocialistiska politiska motståndares rätt att närvara vid politikerveckan i Almedalen, där hon även deltog i en protestmarsch mot organisationens närvaro.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!