Kraftig ökning av asylsökande i EU

Migrationskrisen i Europa

publicerad 6 september 2023
- av Jan Sundstedt
Afrikanska migranter demonstrerar i italienska Treviso.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under den första halvan av 2023 ökade antalet asylansökningar i Europa med hela 28 procent jämfört med samma period förra året. Om trenden håller i sig kan EU ta emot över en miljon asylsökande innan året är slut.

Under de första sex månaderna av 2023 ansökte 519 414 personer om asyl i någon av EU:s medlemsstater, Schweiz eller Norge – vilket är det största antalet ansökningar sedan migrationskrisen 2016 då drygt 633 000 personer sökte asyl under årets första hälft.

Det kan noteras att syrier och afghaner står för nästan en fjärdedel av alla asylansökningar – men att många asylanter också kommer från Venezuela, Turkiet, Colombia, Bangladesh och Pakistan.

Inte sedan 2016 har asyltrycket varit så hårt i EU. Foto: faksimil/EUAA

Sammantaget fick 41 procent asylsökande antingen flyktingstatus eller någon annan form av skyddsstatus och tilläts stanna i Europa. Tyskland fortsätter vara det land som i absoluta tal tar emot flest asylansökningar.

Förra året beviljades totalt 141 428 personer uppehållstillstånd i Sverige – bland annat genom EU:s massflyktsdirektiv för ukrainska medborgare. I övrigt var uppehållstillstånd genom familjeanknytning och uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl de vanligaste skälen till beviljat uppehållstillstånd.

Under de senaste decennierna har Sverige tillsammans med Tyskland kanske varit det land i EU som fört den allra mest gränslösa och generösa migrationspolitiken. Trots ett regeringsskifte bedöms ett mycket stort antal uppehållstillstånd beviljas även under 2023.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!