Joe Bidens mentala hälsa ifrågasätts i rapport

publicerad 12 februari 2024
- av Jan Sundstedt
De senaste åren har Biden uppmärksammats för ett stort antal förvirrade utspel.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En nyligen publicerad rapport från Justitiedepartementet kastar tvivel över President Joe Bidens mentala hälsa och ålder.

Bedömningarna av hans kognitiva förmågor och minne har genast lett till en intensiv debatt och många är skeptiska till om han är kapabel att leda landet.

Joe Biden (D), 81, beskrivs i rapporten, ledd av specialrådgivaren Robert K. Hur, som en “äldre man med dåligt minne” och “nedsatta förmågor”. Rapportens beskrivningar har framkallat oro och kritik från både politiska kommentatorer och republikanska motståndare.

Den före detta Obama-rådgivaren och nuvarande CNN-analytikern, David Axelrod, har länge varit kritisk mot Bidens ålder och mentala kapacitet. Han menar att presidentens ilska under den senaste presskonferensen bara förstärker bilden av att han är för gammal för sitt uppdrag.

Team Obama?

Axelrod betonar att ålder och mental hälsa utgör ett betydande hinder för Joe Biden i dennes ämbetsutövning, och att detta problem riskerar att förstärkas efter den senaste presskonferensen.

Han påpekar att det är en central fråga som påverkar väljarnas uppfattning om presidenten och som dessutom har kopplingar till det rådande politiska läget, inklusive alla de kriser som just nu pågår i omvärlden.

Inom såväl mer insatta kretsar som på gräsrotsnivå, finns också tankegångar om att det som sker är en taktik för att i samband med valet avsätta Joe Biden och istället manövrera tillbaka “Team Obama” till Vita huset.

Många republikaner har varit snabba med att reagera på rapporten och ifrågasätter Bidens lämplighet för ämbetet. Samtidigt finns det kritiker som ifrågasätter rapportens grund. Dessa menar att utvärderingen inte bygger på vetenskapliga metoder och att de heller inte speglar de standarder som används för att utvärdera kognitiv förmåga.

Diskussionerna om Joe Bidens mentala hälsa förväntas bli ett återkommande inslag i den amerikanska politiska debatten framöver, och det återstår att se hur den oönskade uppmärksamheten kommer att inverka på hans möjligheter att bli omvald.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!