Hyllade författaren: “Det stora folkutbytet är ett faktum”

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 11 juni 2023
- av Isac Boman
Michel Houllebecq tror att ett inbördeskrig är oundvikligt.

Den inflytelserike franske författaren Michel Houllebecq, konstaterar att ”det stora folkutbytet” är ett faktum – inte någon konspirationsteori – och att ”Europa kommer att svepas bort” av den massinvandringspolitik som bedrivs.

Houellebecq som hyllats som ”Frankrikes främste nu levande författare” för sina observationer och insikter om det moderna samhället, deltog i slutet av november i en längre diskussion med filosofen och författaren Michel Onfray – där man bland annat just diskuterade migrationspolitik, demografi, EU och andra ämnen.


Artikeln publicerades ursprungligen på Nya Dagbladet den 7 december 2022.


– Det stora folkutbytet, jag blev chockad över att detta kallas för en teori. Det är ingen teori, det är ett faktum… När det gäller invandringen är det ingen som kontrollerar någonting – det är hela problemet. Europa kommer att svepas bort av denna katastrof, deklarerade författaren.

Han fick medhåll av Michel Onfray som konstaterade att detta är vad siffrorna pekar på – att Västs demografiska, kulturella, ekonomiska och andliga undergång är ofrånkomlig med den politik som bedrivs.

Houllebecq menade vidare att även om den franska utvecklingen inte sticker ut jämfört med andra europeiska länder så har fransmännen ändå ”en exceptionellt hög medvetenhet om sitt eget förfall”.

Onfray och Houllebecq är överens om att ökad transhumanism, amerikanism, folkutbytespolitik, EU-byråkrati, avkristnande och miljöförstöring är att vänta framöver – men man uttrycker olika syn på islams framtid i Europa. Där Houllebecq anser att islam utgör ett stort hot mot Frankrike menar Onfray att politisk islam ”inte är ett mäktigt fenomen” utan ”snarare en reaktion på amerikansk makt”. Onfray tror vidare att muslimerna snabbt kommer att byta ut sina religiösa övertygelser mot konsumism precis som skett i många andra kulturer.

Houllebecq är däremot övertygad om att Frankrike och Europa har en otäck utveckling framför sig ”när hela territorier hamnar under islamistisk kontroll”. Som en reaktion på detta tror han att det kommer att genomföras attacker mot moskéerna och att de etniska konflikterna i Frankrike kan bli så allvarliga att etniska fransmän börjar beväpna sig.

– Du tror att inbördeskriget är på väg. Jag tror att det redan är här – i tysthet, kommenterade Onfray.

Det stora folkutbytet (The Great Replacement på engelska) är en tes om att makthavare i västerländska länder driver en politik där befolkningen gradvis ersätts av människor med utomeuropeisk bakgrund.

Konventionell media betecknar generellt tesen som en "konspirationsteori", dock som regel undantaget fall där den demografiska förändringen lyfts fram som något positivt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!