Finlands grundlagsutskott underkänner Marins försök till utegångsförbud

Coronarepressionen

publicerad 1 april 2021
- av Isac Boman
Sanna Marins planer för utegångsförbudet går nu tillfälligt i stöpet eftersom det strider mot grundlagen.

Riksdagens grundlagsutskott sätter nu enhälligt stopp för statsministern Sanna Marins planer på att inskränka finländarnas rörelsefrihet och slår fast att förslaget inskränker orimligt mycket på grundläggande fri- och rättigheter. Samtidigt uppmanar man dock det politiska styret att söka andra vägar för att snara åt coronapolitiken ytterligare.

Grundregeln i regeringens förslag är att förbjuda medborgarna att röra sig utanför hemmet där tillåtna ärenden utanför hemmet är undantag från grundregeln. Därför anser grundlagsutskottet att förslaget ingriper för kraftigt i medborgarnas grundrättigheter, och bryter mot paragraf 23 i Finlands grundlag som redogör för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter under undantagsförhållanden.

Utskottets ordförande och tillika Sanna Marins socialdemokratiske partikollega Antti Rinne beskriver enligt skattefinansierade YLE själv förslaget som ”oproportionerligt” och att det ”inte kan anses vara nödvändigt”. Dessutom innehåller förslaget en tolkningsproblematik om vad som är förbjudet och vad som är tillåtet, påtalar han.

Det blir i praktiken omöjligt för folk att förutse vad som är tillåtet och vad som är förbjudet och därmed straffbart, säger Rinne i en kommentar till Bonniertidningen Hufvudstadsbladet.

Vårt huvudsakliga budskap är att det här lagförslaget inte är grundlagsenligt. Även om lagförslaget talar om begränsningar av rörelsefriheten handlar det de facto om ett utegångsförbud, sammanfattar grundlagsutskottets vice ordförande Antti Häkkänen (Samlingspartiet) beslutet.

Samtidigt tyder mycket på att den finländska regimens planer på att få till en hårdare repression i landet istället kan genomföras på andra vägar. Grundlagsutskottet avfärdar inte den kontroversiella lagstiftningen i sin helhet, utan anser endast att den måste arbetas om grundligt så att förbuden och begränsningarna riktas tydligt mot ”källor till smittspridning”.

Marin-koalitionen med Socialdemokraterna och de vänsterliberala samarbetspartierna Svenska Folkpartiet, Centerpartiet, De Gröna och Vänsterförbundet vill också ha möjlighet till masktvång för finländarna – något som grundlagsutskottet bedömer ska vara möjligt i Finland men genom att istället göra om smittskyddslagen.

Vi uppmanar regeringen att inleda sådan lagstiftning, säger Rinne.

Utskottet säger sig också ”förstå att lagstiftningen brådskar” med tanke på ”epidemiläget”, men att lagförslaget samtidigt inskränker för mycket på grundläggande rättigheter för att kunna passera obearbetad. Man förklarar istället att det så kallade förvaltningsutskottet nu ska avge ett betänkande och ska avgöra om det går att göra nödvändiga förändringar i lagförslaget för att ”lösa situationen”.

Även Antti Häkkänen lyfter fram att regeringen istället kan begränsa sociala kontakter som man vill göra genom att angripa privata sammankomster.

Efter beskedet skriver Sanna Marin själv på Twitter att hennes regering gör bedömningen att man måste backa från lagen efter grundlagsutskottets utlåtande, men uppmanar samtidigt finländarna att skära ner på sina sociala kontakter och att inte ”göra onödiga resor”. Hon riktar också ett särskilt tack till alla finländare som lyder myndigheternas instruktioner och uppmanar likt många andra politiska ledare i väst alla att fortsätta ”härda ut” för att ”göra sommaren ljusare för oss alla”.


Omhuldad av ultraglobalister

Foto: WEC/Walter Duerst/CC BY-NC-SA 2.0

Sanna Marin är partiordförande för socialdemokraterna i Finland och statsminister sedan den 10 december 2019.

Hon är varmt omhuldad av den kontroversiella tankesmedjan World Economic Forum som varit mycket hårt profilerat under coronakrisen med ultraglobalisten Klaus Schwab som sin frontfigur och som är ökänt för sin medverkan på Event 201 och för att driva på den teknototalitära vision om det Schwab benämner som The Great Reset - "den stora omstarten".

Vid sidan av att ha medverkat på möten är Marin själv även ansluten till World Economic Forums nätverk "Young Global Leaders" sedan 2020.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!