corona
Steget efter

Foto: Pixabay

InsändarePsykologiska aspekter av immunförsvaret är något som förbises och är en relevant faktor i corona-pandemin, skriver Henrik Olsson i en insändare.