tillväxtEkonomisk tillväxt ökar utsläppen

MiljöEnligt flera miljöekonomiska teorier ska ekonomisk tillväxt leda till utsläppsminskningar genom utveckling av effektivare produktionsmetoder och övergång till mindre utsläppsintensiva sektorer.