Miljö

Klimatforskare varnar för kallare klimat

Miljö På en nordisk klimatkonferens i Mölndal den 16-17 februari framgick att solens magnetiska aktivitet nu är lika låg som under Lilla Istidens kallaste perioder.


Nya rön: Växtceller pratar om vädret

Miljö Växter har strategier för att anpassa sig till en föränderlig miljö, till exempel växlande ljustillgång. Växtcellen gör detta genom att producera speciella ”pratande” proteiner.


Global nedkylning kan utlösas av solen

Miljö De närmsta 35 åren kan komma att innebära ett kallare klimat på jorden. Forskare har sett ett samband mellan minskad solaktivitet och fenomenet som kallas för global nedkylning.


Istiden

Foto: Wikimedia/Mauricio Antóm/CC-BY-2.5

Istidens solaktivitet kan spå framtiden

Vetenskap Forskarlag från Lunds universitet. Genom att analysera spår­ämnen frän iskärnor har solaktiviteten från istiden rekonstruerats.


Steget efter