solen


MiljöPå en nordisk klimatkonferens i Mölndal den 16-17 februari framgick att solens magnetiska aktivitet nu är lika låg som under Lilla Istidens kallaste perioder.


Foto: Flickr/Manuel Acebedo/CC BY-NC-ND 2.0

MiljöVäxter har strategier för att anpassa sig till en föränderlig miljö, till exempel växlande ljustillgång. Växtcellen gör detta genom att producera speciella ”pratande” proteiner.


Meddelande till allmänheten:

Steget efter


Foto: NASA/Pixabay/CC BY 2.0

MiljöDe närmsta 35 åren kan komma att innebära ett kallare klimat på jorden. Forskare har sett ett samband mellan minskad solaktivitet och fenomenet som kallas för global nedkylning.


Istiden

Foto: Wikimedia/Mauricio Antóm/CC-BY-2.5

VetenskapForskarlag från Lunds universitet. Genom att analysera spår­ämnen frän iskärnor har solaktiviteten från istiden rekonstruerats.