Kontroversiellt solexperiment genomförs i Kiruna

publicerad 20 februari 2021
- av Isac Boman
Snötäckta berg i Lappland.

En grupp forskare från Harvards universitet ska testflyga en ballong från lappländska Kiruna för att se om denna klarar av att transportera utrustning till ett experiment kring strålningsreflekterande partiklar i jordens atmosfär. Miljöorganisationer är dock starkt kritiska och menar att testflygningen kan vara första steget mot en teknologi som kan vara ytterst svår att hantera.

Organisationer som Greenpeace och Naturskyddsföreningen misstänker nämligen att experimentet kan leda till att man börjar använda solenergiteknologi för att ”kyla ner” jorden – något organisationerna menar är mycket farligt, kan skada ozonlagret och förstöra naturens ekosystem, skriver The Guardian.

I protesten som undertecknats av diverse miljöorganisationer skriver man att även om denna testflygning inte innefattar utsläpp av partiklar så kan det mycket väl möjliggöra för framtida utsläpp och att en teknologi tas i bruk som är såväl ”farlig” som ”oförutsägbar” och ”ohanterbar”.

Att på artificiell väg dämpa solens strålning genom att släppa ut partiklar i atmosfären har på senare tid lyfts fram som ett alternativ för att ”kontrollera” jordens temperatur och motverka påstådda klimatförändringar.

Förespråkare hävdar att metoden är billig och relativt säker, medan motståndare argumenterar för att man ännu inte förstår de långsiktiga konsekvenserna och att skadorna kan bli mycket omfattande och allvarliga, värma upp stratosfären och störa ekosystemen.

Frank Keutsch leder forskargruppen och hävdar att experimenten måste tillåtas för att vi bättre ska förstå hur tekniken fungerar och vilka effekter den kan ha.

– Riskerna av att inte forska på det här överväger riskerna av att genomföra forskningen. Jag är väldigt orolig för den värld vi är på väg mot. För mig är det en anledning att forska på hantering av solstrålning, hävdar han och förklarar vidare att man måste testa ”alla alternativ” för att få bukt med klimatförändringarna.

Svenska rymdaktiebolaget SSC har godkänt testflygningen som planeras genomföras i juni. Om experimentet bedöms som lyckat så kommer fler testflygningar genomföras under 2021 eller 2022. Noteras kan att den ökände ultraglobalisten Bill Gates även är involverad i projektet som finansiär och partner med Harvard University.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!