Istidens solaktivitet kan spå framtiden

Genom att analysera spår­ämnen frän iskärnor pä Grönland och droppstenar frän Kina har ett forskarlag frän Lund för första gängen rekonstruerat sotaktiviteten under den senaste istiden.

Publicerad 7 november 2014
  Istiden i Spanien, enligt en målning av Alan Turner

  Studien visar att det regionala klimatet påverkas av solen och ger möjligheter att bättre för­utsäga ett framtida klimat i till exempel Sverige, skriver Lunds universitetet

  – Studien visar ett oväntat samband mellan solaktivitet och klimatförändringar. Den visar dels att förändringar i sol akti­viteten inte är något nytt och dels att solaktiviteten påverkar klimatet, framfor allt regionalt. Förståelsen for processerna gör att vi kan skapa bättre prognoser för till exempel Sveriges framtida klimat, säger Raimund Muscheler, docent i kvartärgeologi vid Lunds universitet och medförfattare till studien.

  Solens påverkan är något som har debatterats livligt under se­nare tid, framför allt när det gäller den inbromsande uppvärmning­en under de senaste 15 åren. Det finns fortfarande stora oklarheter, men enligt studien är det främst solens indirekta effekter på at­mosfärens cirkulation som är den viktigaste faktorn, snarare än den direkta solenergin.
  – Lägre solaktivitet kan leda till kallare vintrar i Sverige och Nordeuropa. Det handlar om att solens UV-strålning påverkar den atmosfåriska cirkulationen. Intressant nog visar samma pro­cesser att det blir varmare vintrar på Grönland med ökat snöfall och ökad stormaktivitet. Stu­dien visar också att solens olika processer behöver finnas med i klimatmodeller för att bättre forutsäga framtida globala och framfor allt regionala klimatför­ändringar, säger Muscheler.

   

   

   

  Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.


   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!