Bolag försöker manipulera klimatet med svavelpartiklar i atmosfären

publicerad 28 december 2022
- av Isac Boman
Konsekvenserna av att släppa ut denna typ av partiklar i atmosfären är okända.

Startupbolaget Make Sunsets stoltserar med att ha skickat upp väderballonger och släppt ut svavelpartiklar i syfte att manipulera klimatet. Alla är dock inte imponerade över tilltaget och kritiker menar att det är en ytterst dålig idé att försöka påverka klimatet på detta sätt.

Geoengineering (klimatmanipulation) åsyftar vanligtvis medvetna försök att manipulera klimatet genom att reflektera tillbaka solljus till rymden och försöka härma en naturlig process som sker i efterdyningarna av stora vulkanutbrott, skriver MIT Technology Review.

Vissa forskare hävdar att i teorin skulle sprayande av svavel och liknande partiklar i tillräckliga kvantiteter kunna bromsa den globala uppvärmningen. Att släppa ut denna typ av partiklar beskrivs som fullt tekniskt möjligt, men någonting som forskare mycket sällan ägnat sig åt ens som småskaliga experiment eftersom konsekvenserna är mycket oklara och potentiellt farliga.

Forskare som studerat teknologin är nu mycket bekymrade över Make Sunsets agerande och hur dessa tycks ha gått vidare med uppskjutningar från en bas i Mexiko – utan insyn från allmänheten och utan stöd från aktuell forskning. Redan nu försöker företaget också sälja särskilda krediter (cooling credits) för 10 dollar styck för att finansiera kommande uppskjutningar med större laster av svavelpartiklar.

Flera forskare som MIT Technology Review talat med fördömer företagets försök att tjäna pengar på och kommersialisera klimatmanipulation på detta sätt och flera potentiella investerare beskriver Make Sunsets affärsidé som direkt ”oseriös”.

Luke Iseman, medgrundare och vd för företaget medger att tilltaget delvis är att betrakta som en provokation, men att man med agerandet hoppas påverka den allmänna debatten och lyfta fram ett vetenskapligt fält som hittills fått mycket hård kritik och inte rönt några större framgångar.

– Det vore moraliskt fel av oss i min åsikt att inte göra det här. Det som är viktigt är att vi gör det här så snabbt och så säkert vi kan.

Kritiker pekar dock på att vi vet för lite om denna typ av klimatmanipulation för att släppa ut en massa svavelpartiklar i atmosfären och att den kort- och långsiktiga påverkan inte har studerats tillräckligt.

– Att påbörja implementeringen vid detta skede är en mycket dålig idé, konstaterar Janos Pasztor vid Carnegie Climate Governance Initiative.

Make Sunsets har dock inga planer på att avbryta verksamheten – tvärtom hoppas man locka investerare och skicka ut fler ballonger med större laster framöver.

– Vad jag vill göra är att skapa så mycket nedkylning så snabbt jag på ett ansvarsfullt sätt kan under resten av mitt liv, hävdar Iseman och tillägger att man kommer att släppa ut så mycket svavelpartiklar som ”kunderna betalar för”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!