sjöfart

Sjöfarten har outnyttjad kapacitet

MiljöMenar Sveriges redareförening. Sjöfarten har en outnyttjad kapacitet för att direkt kunna avlasta och komplettera övriga trafikslag.