Utrikes

Korruptionsskandalen kring Biden

Foto: Christopher Dilts/CC BY-NC-SA 2.0

Joe Biden i stor korruptionsskandal

Utrikes Läckta dokument visar att Joe Biden pressade Ukraina att sparka sin chefsåklagare då denne utredde det företag där Joe Bidens son Hunter Biden var verksam.


Steget efter