Läckta ljudinspelningar med Joe Biden och Ukrainas president blottlägger omfattande korruptionsskandal

Biden-familjens korruptionshärva i Ukraina

Nya läckta ljudinspelningar blottlägger hur den dåvarande amerikanske vicepresidenten Joe Biden och den tidigare ukrainske presidenten Petro Porosjenko legat bakom omfattande korruption och vanstyre i Ukraina. Det hela beskrivs som en av de största korruptionsskandalerna i landets moderna historia, och Ukrainas åklagarmyndighet utreder nu Porosjenko för högförräderi.

publicerad 22 maj 2020
- av Isac Boman
Joe Biden i ett möte med Petro Porosjenko i januari 2017.

Joe Biden har redan tidigare anklagats för otillbörlig inblandning i Ukrainas inre angelägenheter och konstateras nu bland annat att ha villkorat garantier för ett miljardlån till landet med att få statsåklagaren avsatt efter att denne börjat utreda skumraskaffärer i ett gasbolag där hans son Hunter Biden var styrelseledamot. Därtill har Joe Biden uttövat omfattande påtryckningar på den nationella politiken, bland annat på valet av landets premiärminister.

Bakgrunden är att Joe Biden, som nu asperar på den amerikanska presidentposten, och hans son Hunter Biden, i utbyte mot politiskt stöd fått miljontals dollar från ett gasföretag Burisma Holdings, som ägdes av Mikola Zlochevsky. Hunter Biden fanns även i bolagets styrelse.

De läckta inspelningarna som den oberoende ukrainske parlamentsledamoten Andrij Derkach tagit del av och presenterade vid en presskonferens, lägger nu graverande uppgifter i öppen dager om hur Joe Biden och den dåvarande utrikesministern John Kerry kräver att den ukrainske statsåklagaren Viktor Sjokin, som undersökte företaget Burisma, skulle sparkas från sin position något som också skedde i slutet av 2015.


Annonser:


– Innan vicepresident Biden kommer in vill jag be dig att försöka se om det finns ett sätt att lösa det här problemet med att ersätta statsåklagaren, du vet den här Sjokin. För som jag förstått det så försöker han blockera upprensningen inom åklagarkontoret och jag vet att vicepresidenten är väldigt oroad över det, och jag tror att det vore bra att komma till någon slags lösning, säger Kerry i samtalet med Porosjenko.

Porosjenko förklarar i sin tur att statsåklagaren från och med lagändringar som gjorts den 1 december inte längre har någon möjlighet att på egen hand driva korruptionsmål och att detta istället ska skötas av den nystartade antikorruptionsbyrån, något som Porosjenko menar att han är mycket stolt över och att denna lösning även fått stöd av personer som Tysklands förbundskansler Angela Merkel, den tidigare franske presidenten Francois Hollande och EU-bossen Jean-Claude Juncker.

 

Porosjenko bekräftar vidare att man på Bidens och John Kerrys inrådan inrättat en ny position – generalinspektör – och att denna leds av vice statsåklagaren istället för statsåklagaren som Biden och Kerry vill ha bort – en rent politisk eftergift till de båda demokraterna.

Den ukrainske presidenten säger vidare till John Kerry att han kommer att behöva prata vidare med Biden om statsåklagaren Sjokins vara eller inte vara, och att ett beslut att avsätta honom kräver mycket diskussion.

– De enda som ville ha bort Sjokin är en komplott ledd av Biden. I en konversation med John Kerry så erkänner Porosjenko att Sakvarelidze tillsattes vid statsåklagarmyndigheten, som inte rapporterar direkt till Sjokin utan till den amerikanska ambassaden. Detta är det första exemplet på hur Biden aktivt kontrollerade viktiga myndigheter, konstaterar Derkach vid presskonferensen.

Anledningen till att Porosjenko ville få bort statsåklagare Sjokin, efter att ha hyllat honom för hans arbete några månader tidigare, ska ha varit att Sjokin upptäckt att större transaktioner gjorts och tvättats via Burisma Holdings Limited – bolaget kopplat till Joe Bidens son. Pengarna ska sedan ha överförts till en amerikansk bank i form av ”konsultavgifter”. I ljudinspelningarna kan Ukrainas president och Joe Biden konstateras gemensamt diskutera ödet för den man som kommit för nära att upptäcka Bidens och Burisma Holdings skumraskaffärer.

 

För att få statsåklagare Sjokin avsatt lovade Joe Biden en amerikansk lånegaranti till Ukraina för att landet skulle få ett lån från den Internationella Valutafonden. Löftet om det generösa lånet blev till slut det avgörande för Sjokins öde och han sparkades sedan från sin position.

– Jag åker om sex timmar, om åklagaren inte har sparkats då så får ni inte era pengar, skröt Biden om vid ett senare tillfälle i ett möte med den högprofilerade amerikanska lobbygruppen Council on Foreign Relations, och bekräftar där också att Sjokin snabbt sparkades och ersattes med en – enligt Bidens benämning – ”solid” statsåklagare.

I ett annat samtal mellan Porochenko och Joe Biden meddelar den ukrainske presidenten att han har ”positiva och negativa nyheter”. De positiva nyheterna enligt Porosjenko är att man visserligen inte lyckats hitta någon information om att Sjokin skulle ha gjort några som helst formella fel, men att man ändå bett honom att avgå från sin position. En timme senare ska statsåklagaren efter påtryckningarna ha lämnat in sin skriftliga avskedsansökan. Joe Biden svarar att detta är ”fantastiskt” och Porosjenko svarar i sin tur att han ”hållit sina löften”, vilket indikerar att presidenten lovat Biden att Sjokin skulle avskedas.

Den miljard dollar som Ukraina lovades för att sparka Sjokin och låta Burisma Holding fortsätta med sin ljusskygga verksamhet var ämnad att gå till beställningar av krigsmaterial, inte minst från företag som ägdes av Porosjenko och hans nära medarbetare något som med andra ord innebar att han personligen fick ta del av vinsterna från pengarna som landet med hjälp av garantierna beviljats att låna. Till IMF:s krav för lånet hörde bland annat rejäla skattehöjningar för de ukrainska medborgarna, vilket Porosjenko också genomdrev i parlamentet och dessutom med extra marginal.

I ännu en konversation mellan Biden och Porosjenko förklarar Biden att han inte kommer att signera något lån innan en ny statsåklagare som godkänts av honom har tillträtt, varpå den ukrainske presidenten svarar att han redan har ett förslag på en kandidat, men kan dra tillbaka denna om Biden inte anser att det är ett bra val och att förslagskandidaten skulle vara för ”politiskt motiverad” och svår att kontrollera.

– Nu när en ny statsåklagare är installerad är jag redo att signera lånet på en miljard dollar, säger Biden i ett klipp.

Statsåklagarens påtvingade avgång kan vid tillfället konstateras haft önskvärd effekt för Biden och Kerry. Utredningarna mot Burisma lades ner, vissa omgående och vissa överfördes till andra myndigheter och utreddes på pappret ett tag till innan även dessa lades ner.

Noteras kan också att myndigheten som skulle granska Burisma och Bidens brottslighet läckte känslig personlig information om statsåklagare Sjokin till den amerikanska ambassaden, och att en ”observatör” kopplad till den amerikanska ambassaden skulle ha i uppgift att övervaka statsåklagarmyndighetens arbete i Ukraina.

Sjokin kunde inte tillåtas fortsätta med sin granskning eftersom detta skulle leda till politiskt självmord för Joe Biden om uppgifterna om korruptionen och penningtvätten kom fram. Biden kände sig alltså nödgad att hindra utredningen innan allt för graverande uppgifter om internationell korruption kopplat till honom kom fram. I Porosjenkos motivbild låg å andra sidan lånet på en miljard dollar som användes på områden där han hade egenintressen och kunde göra stora ekonomiska vinster.

Ljudinspelningen bekräftar med andra ord att Joe Biden personligen blandat sig i Ukrainas nationella angelägenheter och politik och givit president Porosjenko instruktioner kring hur han ska agera i olika frågor bland annat vilka höga tjänstemän som ska anställas eller sparkas.

Därtill påvisar de läckta samtalen att Biden även direkt blandat sig i den ukrainska politiken. Porosjenko medger att man saknar majoritet i parlamentet eller stöd från allmänheten, men att han ändå blockerade kravet på regeringens avgång eftersom han tidigare lovat Biden detta. Beslutet att förhindra ett omval ledde senare till en politisk kris i landet.

– Jag hatar idén att efter Maidan behöva köpa röster, beklagar sig Porosjenko för Biden angående de reformer de båda vill få till.

Demonstrationer på Maidan-torget i Kiev 2014 som föranledde den dåvarande presidenten Yanukovich landsflykt och Porosjenkos makttillträde. (Foto: Teteria Sonnna/CC BY 2.0)

 

Biden lägger sig också i vem som ska bli premiärminister i Ukraina och uppmanas av presidenten att utöva påtryckningar på den parlamentariska fraktion som han redan kontrollerar för att nå dit. Biden och hans allierade lyckas i denna strävan få tre av fem koalitionspartier att agera efter sina önskade riktlinjer.

– Vi kommer att göra allting för att hjälpa dig få de nödvändiga rösterna, deklarerar Biden när Porosjenko klagar på att ett av de ukrainska partierna som står under Bidens kontroll är omedgörliga och svåra att samarbeta med.

Den amerikansk-ukrainska bankiren Natalie Jaresko lyfts fram som kandidat som premiärminister för en teknokratisk regering. För att få henne vald krävdes dock 226 röster, något man trots försök inte lyckades frambringa.

Joe Biden frågar vad Porosjenko har för planer för den nya regeringen och får svaret av presidenten att den nya regeringen måste vara ”pro-europeisk” och reformvänlig.

– Så vitt jag förstår har våra partners och amerikanska vänner stort inflytande inom partiet Samopomich, förklarar Porosjenko och berättar vidare att han bett amerikanerna att utöka sitt inflytande för att få fler partier och parlamentsledamöter att stödja Jaresko som valet till premiärminister. Porosjenko poängterar att deras ”amerikanska partners” redan ger flera ukrainska politiker stort betydande ekonomiskt stöd och att politikerna då också borde omfamna valet av Jaresko.

Om de amerikanska övertalningsförsöken för att få Jaresko vald till premiärminister inte skulle bära frukt ville man i andra hand ha Volodymyr Groysman som premiärminister, och att fokuset ska läggas på att övertala ledamöterna att uttrycka sitt stöd för honom.

Så blev det också, man lyckades inte samla ihop tillräckligt med stöd för Natalie Jaresko men väl för Groysman, som 2016 blev historisk som landets förste judiskättade premiärminister. Groysman behöll sin position till 2019 något som i förlängningen möjliggjorde omfattande reformer som gjorde att Ukraina snabbt kunde närma sig den europeiska unionen.

Andrij Derkach pekar vidare på hur bolagsstyrelser som i praktiken togs över av Biden tillsattes av människor allierade till den ökände ungersk-judiske globalisten George Soros, vilka arvoderades med miljontals dollar av de ukrainska skattebetalarnas pengar. Allt detta gav Porosjenko till Biden i eftergift i utbyte mot lånet på en miljard dollar, menar man.

Derkach konstaterar sammanfattningsvis att Joe Biden och hans allierade med hjälp av den uppseendeväckande korruptionen och Porosjenkos hjälp plundrat Ukraina på svindlande ekonomiska belopp och därtill gjort sig skyldig till otillbörlig inblandning i den nationella politiken i strid med såväl nationella regler som internationell rätt.

Det hela beskrivs som en av de största korruptionsskandalerna i landets moderna historia, och materialet har överlämnats till åklagarmyndigheten i Ukraina som enligt uppgift är i startgroparna med en utredning mot Petro Porosjenko om högförräderi.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.