Miljö

Projekt: Urban kolmila ger biokol

Kolmila

Av stockholmarnas trädgårdsavfall utvinns både biokol och klimatpositiv värme som tas tillvara i stadens fjärrvärmenät.

När kolet binds i marken, i stället för att gå ut i luften som koldioxid, skapas en kolsänka. Biokolet används i stockholmarnas trädgårdar och i stadens parker och planteringar.
Biokolsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stads trafikkontor, Stockholm Vatten och Avfall och Fortum Värme. Det är resultatet av Bloomberg Philanthropies innovationstävling Mayors Challenge där Stockholm var en av fem vinnare bland 155 projekt i världen.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!