IT


Krav på rikspolis- chefens avgång

InrikesIt-haveriet har kostat skattebetalarna 85 miljoner. | Polisens system Pust har misslyckats och nu ställs krav på att rikspolischefen Bengt Svensons ska avgå.


NSA kapar datorer genom radiovågor

IT/ÖvervakningKan spionera på datorer även om de inte är uppkopplade mot internet. Amerikanska NSA har kapat 100.000 datorer som man kontrollerar via radiovågor.


Veckans teckning