Redaktionellt

Journalisten vägrar Nya Dagbladet genmäle

Nya Dagbladet begärde ett genmäle efter felaktiga anklagelser och påståenden från Journalistförbundets tidning där Nya Dagbladet i en artikel anklagades för att sprida “falska nyheter” utan att det gavs några konkreta exempel på detta.

Journalistens chefredaktör Helena Giertta svarade via e-post:

– Vi ser inga skäl att vare sig ändra vårt epitet eller ta in någon dementi eller genmäle.

Nya Dagbladets reporter Per Nordin skickade därför ett svar tillbaka och för att få svar på hur hur Journalisten resonerar.

Hej Helena, du skrev: “Vi ser inga skäl att vare sig ändra vårt epitet eller ta in någon dementi eller genmäle.” Varför inte? På Journalistförbundets hemsida står det följande: “Var generös med bemötanden.”

“5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna.”

Våra frågor är följande:

– Ni skriver att vår tidning är “högerextrem”, vad menar ni med detta?

– Ni påstår i er artikel att vår tidning är en så kallad “hatsajt”, vad har ni för belägg för detta påstående?”

Efter att flera veckor passerat hade Nya Dagbladet ännu inte fått någon förklaring till Journalistens agerande, varför man inte kunde låta oss få komma till tals och bemöta de grundlösa och felaktiga påståendena, varpå Giertta kontaktades igen via telefon.

Giertta ville dock inte ge oss någon förklaring till varför hon fattade det beslutat, samt varför de beskrivit Nya Dagbladet som en “högerextrem tidning”.

– Det är ett beslut jag fattat. Jag ger inga mer förklaringar än det, hej då.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!