Helena Giertta


Journalisten vägrar Nya Dagbladet genmäle

RedaktionelltNya Dagbladet begärde ett genmäle efter felaktiga anklagelser från Journalistförbundets tidning där NyD i en artikel anklagades för att sprida "falska nyheter" utan att det gavs några konkreta exempel på detta.