Island vill minska asylmottagandet

Migrationskrisen i Europa

publicerad 22 februari 2024
- av Sofie Persson
Islands president Guðni Jóhannesson.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den isländska regeringen har för avsikt att minska antalet asylansökningar för att bättre “prioritera” tillgängliga medel. Samtidigt förkortar man handläggningstiden till 90 dagar och implementerar vad som beskrivs som”effektiv deportation”.

De nya åtgärderna är en uppföljning på den invandringslagstiftning som antogs tidigare i år och som skärpte reglerna för asylsökande. Åtgärderna har gjorts av justitieministeriet, social- och arbetsmarknadsministeriet, universitets- och innovationsministeriet, hälso- och sjukvårdsministeriet, infrastrukturministeriet, kultur- och handelsministeriet samt utbildnings- och barnministeriet.

Myndigheterna avser att minska kostnaderna och bättre prioritera de medel som går till frågan. Genom att minska antalet ansökningar som inte uppfyller kriterierna för skydd och öka effektiviteten i behandlingen av ansökningar sparas pengar, som delvis kommer att användas för att öka bidragen för att säkerställa undervisning i isländska, ökat stöd till barn i skolor och social utbildning som hjälper människor att aktivt delta i det isländska samhället“, skriver den isländska regeringen i ett pressmeddelande.

Andra åtgärder omfattar bland annat bättre nyttjande av mänskliga resurser bland invandrare, bland annat genom att inrätta ett system som mer effektivt erkänner deras utbildning från utlandet. Samtidigt kommer ett särskilt team att inrättas för att påskynda behandlingen av ansökningar om internationellt skydd från venezuelaner.

De allra flesta, nästan alla, av dessa ansökningar kommer att få avslag, säger justitieminister Guðrún Hafsteinsdóttir.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!