Äldre kartor över Östersjön doneras till bibliotek

publicerad 31 oktober 2023
- av Sofie Persson
Karta över Karlskronas hamnar och dammar, gjord av kartografen Fleurieu.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nio sjöatlaser från perioden 1695–1850 doneras från Björn Carlsons kartsamling till Kungliga biblioteket, Lunds universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. Det innebär att kartorna blir tillgängliga för såväl forskare som allmänhet.

Donationen består av kartologiska verk från svenska, ryska och franska upphovsmän som avbildar Östersjön. Det äldsta verket är Petter Geddas sjöatlas från 1695 och det yngsta är en så kallad engelsk kompositatlas, vilket är en atlas sammansatt av kartor från flera upphovsmän, från mitten av 1800-talet framtagen av det brittiska amiralitetet.

Lunds universitetsbibliotek värdesätter denna donation av material som tidigare saknats i vår samling. Sjöatlaserna är intressanta både ur historisk och marinarkeologisk kontext, och säger en hel del om hur stater såg på sina territorialvatten. Något som är aktuellt just nu med tanke på det alltmer spända säkerhetsläget i våra marina närområden, säger Håkan Carlsson, överbibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek, i ett pressmeddelande.

“Särskild raritet”

Finansmannen Björn Carlson (1935–2021) hade ett stort intresse för både segling och historia, vilket gjorde att han började samla på sjökort och sjöatlaser över Östersjön. Carlson bildade 2005 Carlsons Östersjöstiftelse (Baltic Sea 2020) genom en donation från Carlson om 500 miljoner kronor där syftet var väcka intresse för Östersjön. Tillgångarna i stiftelsen har finansierat projekt som bidragit till engagemang i Östersjön och sedan 2020 delas det även ut ett årligt pris till forskare och andra som lämnat värdefulla bidrag till miljön.

Samtliga atlaser i donationen är sällsynta och en av dem är av särskild raritet, Neptune du Cattegat et de la Mer Baltique Recueil. Kartografen Fleurieu dog innan den hann tryckas, men hans assistent lät trycka 30 exemplar. I vår äldre katalog har länge funnits en notering om att vi saknar denna unika atlas, säger Greger Bergvall, bibliotekarie och expert på Kungliga bibliotekets kartsamlingar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!