Östersjön


Mycket gifter kvar i Östersjön

MiljöDet finns fortfarande höga halter av gamla miljögifter på Östersjöns havsbotten. Detta enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, som har tagit prover långt ute till havs.


Veckans teckning


Sverige exporterar överfisket

MiljöFiskebestånden i Östersjön och Nordostatlanten har börjat återhämta sig enligt forskare vid Internationella Havsforskningsrådet (ICES). De ligger nu på på ungefär samma nivå som bestånden var 1980.