Västs vägval gällande Kina: Att välja en ”icke-München”-politik

I sin uppföljande krönika om Kina analyserar Dan Ahlmark det politiska vägval väst nu ställs inför gentemot landet.

publicerad 25 oktober 2018

I en tidigare artikel beskrevs de valmöjligheter, som nu främst är tänkbara avseende västmakternas politik gentemot Kina. Dessa gäller i första hand följande tre handlingsalternativ:

1. Västländerna fortsätter med dagens politik att på många sätt försöka få in Kina i nationernas gemenskap som ett helt normalt land. Man stödjer därvid Kina och dess utveckling på alla sätt.

2. Man säger sig se vissa faror i Kinas ökade styrka samt aktiviteter och vidtar begränsade motåtgärder.

3. Västmakterna anser att faran av ett välutvecklat marxistiskt Kina är så stort, att landet inte kan få utvecklas obehindrat med hjälp av resurser från Väst.

Man kan utvärdera dessa tre alternativ på olika sätt, och många olika skäl kan anföras för vart och ett av dem. Det är också möjligt att förutse reaktionerna i världen hos de olika intressen, som kan påverka policyvalet. Man kan bland annat vänta att kort- och ev. även medelfristiga ekonomiska skäl medför, att internationella och nationella industriintressen blir benägna att favorisera alt.1. Dessa intressen och aktörer kan inte förväntas offra…


 


Liknande artiklar: