Internetleverantörer säljer ut kunderna

publicerad 18 november 2016

I december i fjol begärde det tyska företaget Chrysalis Entertainment ut uppgifter om ägarna till 24 IP-adresser av Telia, som aldrig ifrågasatte utan snabbt hörsammade kravet.

– När jag läser beslutet tycker jag att Telia lagt sig platt som en pannkaka. Även om det här företaget på riktigt företräder vissa upphovsrättsinnehavare, så skulle vi på Bahnhof välja att överklaga, sade Bahnhofs vd Jon Karlung då.

Chrysalis är i dag ett av företagen bakom sajten Spridningskollen. På hemsidan står det att inkomsterna från kraven delas med internetleverantörerna – som med ens kan tjäna på att “sälja ut” sina kunder. Och Chrysalis behövde heller aldrig lägga fram bevis på otillåten fildelning, utan fick lättvindigt ut informationen ändå.

Detta har fått många debattörer att säga “vad var det vi sa”. Då det är ett tydligt exempel på att den nya restriktiva Ipred-lagen – som riksdagen röstade igenom för sju år sedan – i första hand inte tillämpas till att bekämpa terrorism och grov brottslighet, som det sagts och som det var tänkt för, utan till att hota hemmafilderare med vite och åtal.

– Om alla operatörer datalagrade på vårt sätt skulle vi slippa utpressningsbreven helt och hållet, säger Jon Karlung i dag.

Han fortsätter med att berätta hur en operatör gör för att upprätthålla en anonymiseringstjänst.

– Med Ipred-reglerna kan rättighetsinnehavare gå till domstol för att få ut abonnentuppgifter. Domstolen kan kräva att operatören lämnar ut uppgifterna om de finns. Poängen är att Bahnhof inte har de uppgifterna. Vi raderar automatiskt allting som vi inte måste spara enligt LEK. Så det finns inget att lämna ut.

Bahnhof har lagt upp en motsida – spridningskollen.org – på vilken de låter meddela att de kommer bestrida alla krav och fortsätta värna om kundernas anonymitet.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!