EU-valet 2019

Viktigt att rapportera misstänkt valfusk under EU-valet

publicerad 26 maj 2019

Nya Dagbladet kommer att rapportera och bevaka dagens val till Europaparlamentet och ber därför läsare att rapportera in misstänkt valfusk till redaktionen och att göra anmälningar till Valprövningsnämnden.

Idag är det val i Sverige till Europaparlamentet och genomförandet är i stort sett detsamma som under höstens val till riksdagen. Valsystemet i Sverige fick då allvarlig kritik ifrån internationella valobservatörer och totalt inkom närmare 900 anmälningar till Valprövningsnämnden om misstänkt valfusk. Bland annat rörde det sig om otaliga exempel på bortkastade och stulna valsedlar som särskilt drabbade vissa partier, men också om otillbörlig påverkan ifrån valarbetare som försökte påverka väljare och allvarliga brister i hela hanteringen av valet.

Nytt för detta val är bland annat att valsedelsstället inte får stå så till att andra väljare eller valförrättare kan se vilka valsedlar man tar innan man går till skärmen där man stoppar sina valsedlar i kuvertet.
Rösta utan förtryckt valsedel

Om det i vallokalen saknas färdigtryckta valsedlar till ett parti du vill rösta på gör man på följande sätt:

På ditt röstningskontor finns tomma valsedlar, alltså sådana utan förtryckt partinamn på. Ta en sådan från valsedelsstället. Om valsedeln viks kan den räknas som ogiltig. Texta MYCKET tydligt namnet på partiet du vill rösta på med stor bokstav på rätt ställe och eventuella mellanrum.

Så gör du om du upptäcker valfusk

Om du upptäcker att det saknas valsedlar för ett parti vars valsedlar du vet bör finnas i stället med valsedlar skall du omedelbart underrätta valförrättarna om detta. Otillbörlig valpåverkan är ett allvarligt brott med fängelse på straffskalan. Om du på bar gärning ser någon plocka bort, förstöra eller kasta valsedlar för något parti har du rätt nyttja möjligheten att göra ett envarsgripande av personen. Du har då rätt att hålla kvar personen på plats och skall omedelbart kontakta polisen. Är situationen under kontroll kan du ringa 114 14. Om personen istället blir våldsam i samband med att du kvarhåller denne på platsen bör du istället ringa 112.

Var noga med att notera tid, plats och signalement på personen om denne mot förmodan skulle lyckas fly från platsen. Lämna sedan över dessa uppgifter till polisen.

Det har även hänt att valförrättarna vägrat nya partier placera ut sina valsedlar, hänvisat dem till ett ställ utanför lokalen som inte övervakas och till och med själva plockat bort valsedlar. I samtliga fall bör du kontakta polisen. Det bästa är att kvarstanna på platsen medan du kontaktar polisen. Om du hjälper ett nytt parti genom att placera ut valsedlar i vallokalen, se då till att fotografera valsedelsstället så att du har någon form av bevis även om detta inte skall behövas. Det kan vara idé att göra ett återbesök senare under dagen för att kontrollera att valsedlarna står kvar som de skall.

Det finns inget förbud enligt vallagen mot fotografering i en vallokal.

Övervaka rösträkningen

Efter klockan 21 på kvällen kan man inte längre rösta. Då påbörjas rösträkningen. Detta förfarande har man som medborgare rätt att övervaka. Man kvarvarar då för att närvara när valförrättarna räknar hur många röster de olika partierna fått och hjälper således till att motverka slarv och fusk ifrån rösträknarna. Ibland förekommer subjektiva bedömningar över huruvida röster skall ogiltigförklaras för valsedlar där man skrivit partiers namn med penna och fritext. Här finns möjlighet att ifrågasätta och rapportera misstänkt valfusk.

Viktigt att rapportera om valfusk

Utöver att kontakta polisen bör man också dokumentera och rapportera valfusk till Valprövningsnämnden på valprovningsnamnden@riksdagen.se. Det är viktigt att tid, plats, namnet på vallokalen och andra detaljer framgår i anmälan.

Iakttagelser om allvarligare valfusk kan också rapporteras till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE via e-postadressen pm@osce.org (författa mejlet på engelska).

Tipsa redaktionen

Nya Dagbladet kommer att rapportera och bevaka dagens val och mottager tacksamt alla rapporter om valfusk. Upptäcker du misstänkt valfusk eller otillbörlig valpåverkan, skicka då ditt tips till tips@nyadagbladet.se. Bifoga gärna bilder och ange, tid, plats, namn på vallokal/krets med mera. Du har rätt att lämna anonyma tips.

Vill du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller kring svenska val finns dessa att läsa på Valmyndighetens webbplats.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!