Inrikes

OSSE kritiserar Sveriges valsystem – vill att valhemligheten skyddas

OSSE kommer i en rapport med skarp kritik mot det svenska valsystemet. Den internationella organisationen var med och bevakade det svenska valet i september med valobservatörer.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, bevakade för första gången ett svenskt val. OSSE hade två valobservatörer på plats för att se till att riksdagsvalet och de lokala valen sköttes på ett demokratiskt och korrekt sätt.

Nu har OSSE släppt en rapport där man delar ut kritik mot det svenska valsystemet. Kritiken riktas främst mot placeringen av valsedlar

I Sverige är det nämligen upp till den som röstar att försöka efter förmåga att försöka hålla sitt val av parti hemligt, vilket kan vara svårt när valsedlarna ligger öppet och vissa partier ligger vid sidan av de flesta andra partierna, vilket OSSE pekar på i sin rapport.

Mot bakgrund av systemet med valsedlar som placeras öppet uppmanar OSSE Sverige att vidta åtgärder för att skydda valhemligheten.

Man bör överväga ytterligare åtgärder för att säkerställa sekretessen i omröstningen i enlighet med med grundlagen, liksom med OSSE:s åtaganden och andra internationella förpliktelser och standarder”, står det i OSSE:s rapport.

OSSE skriver även att observatörerna upptäckt att det i flera vallokaler saknades valsedlar för Sverigedemokraterna.

En närmast obefintlig transparens kring hur partierna finansierar sina valkampanjer är en annan sak som OSSE finner alarmerande. Enligt rapporten följer inte Sverige de regler kring transparens som Europarådets antikorruptionsgrupp GRECO har antagit, enligt OSSE-rapporten.

OSSE är inte den första internationella organisation som kritiserat det svenska valet. Även den brittiska valobservationsgruppen Democracy Volunteers har kritiserat det svenska valsystemet för hur valhemligheten kan undermineras med öppet placerade valsedlar. Democracy Volunteers påpekade, liksom OSSE, att vissa partiers valsedlar saknades i vissa vallokaler.

 

 


Alexander Almqvist-Paajanen
alexander.almqvist@nyadagbladet.se


Liknande artiklar


Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!