Inrikes

EU-valet 2019

Viktigt att rapportera misstänkt valfusk under EU-valet

Inrikes Nya Dagbladet kommer att rapportera och bevaka dagens val till Europaparlamentet och ber därför läsare att rapportera in misstänkt valfusk till redaktionen och att göra anmälningar till Valprövningsnämnden.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Foto: Nya Dagbladet

Flera fel i rösträkningen i Stockholm

Inrikes Flera fel har begåtts i rösträkningen i Stockholms län till valet, enligt en ny granskning av rösträkningen i Länsstyrelsen i Stockholm.


Riksdagsvalet 2018

Foto: Most Photos/Michael Erhardsson

Rekordmånga överklagar valresultatet

Inrikes Efter de omfattande rapporterna om valfusk har omkring 400 anmälningar har kommit in till Valprövningsnämnden där personer vill överklaga valresultatet.