Trots coronakrisen: Onödigt att bunkra livsmedel och medicin enligt MSB

Coronavirusets spridning

publicerad 9 mars 2020
- av Markus Andersson
Att bunkra medan livsmedelsleveranserna fortfarande fungerar är kanske precis vad människor i allmänhet bör göra - sedan kan det vara för sent.

Trots att Sverige saknar livsmedelslager och att maten vid en krissituation skulle ta slut på några dagar så menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det är onödigt för svenskarna att bunkra mat och medicin. Myndigheten anser att svenskarna ska leva som vanligt och att tomma hyllor i butikerna kan skapa oro.

I såväl Sverige som andra delar av världen har människor på grund av oro för coronaviruset och vad som kan tänkas hända börjat bunkra allt mer konserver, medicin och handsprit för att ha en viss beredskap hemma. I Australien har det rapporterats att alltifrån konserver till toalettpapper tagit slut i många butiker och många bilder och videoklipp har spridits där man ser butikshyllorna gapa tomma.

MSB anser dock att agerandet är irrationellt och manar svenskarna att lugna ner sig med sitt hamstrande och fortsätta leva som vanligt.

– Risken finns att oron sprider sig när bilder på tomma butikshyllor kablas ut. Det är viktigt att komma ihåg att butikshyllorna fylls på. Varuflöden har fungerat bra, även i de mest drabbade regionerna i Kina, säger Patrik Jansson, enhetschef för den operativa avdelningen på MSB till TT.

Jansson sträcker sig till att en grundberedskap alltid är bra att ha, med extra mat, vatten, radio och värmekällor, men menar att det handlar om allmänna råd och att det inte finns någon anledning att specifikt bunkra av rädsla för coronaviruset. Myndighetens linje är att svenskarna ska leva som vanligt och lyfter istället fram att det är just tomma hyllor i butikerna som kan skapa oro.

Få svenskar verkar dock lyssna på myndigheten. I helgen hade de stora apoteken exempelvis slut på värktabletter och även om lagren fylls på under veckan så tycks många vara oroliga för att bli utan såväl mat som medicin vid en krissituation, något MSB har liten förståelse för.

– Det finns ingen som helst anledning att börja hamstra nu, konstaterar Jansson.

Sedan tidigare har det konstaterats att Sverige inte längre har något omfattande livsmedelslager och att maten skulle ta slut på en vecka om mattransporterna av olika skäl inte skulle komma till butikerna. I Australien, Tyskland och flera andra länder har befolkningen i stor skala börjat bunkra mat och annat som man kan tänkas behöva vid en krissituation.

Med virusspridningens nuvarande spridningstakt finns det en överhängande risk att stora delar av samhället lamslås och att människor måste sättas i karantän vilket redan lett till stora konsekvenser för delar av tillverkningsindustrin.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!