Trots coronakrisen: Onödigt att bunkra livsmedel och medicin enligt MSB

Coronavirusets spridning

publicerad 9 mars 2020
Att bunkra medan livsmedelsleveranserna fortfarande fungerar är kanske precis vad människor i allmänhet bör göra - sedan kan det vara för sent.

Trots att Sverige saknar livsmedelslager och att maten vid en krissituation skulle ta slut på några dagar så menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det är onödigt för svenskarna att bunkra mat och medicin. Myndigheten anser att svenskarna ska leva som vanligt och att tomma hyllor i butikerna kan skapa oro.

I såväl Sverige som andra delar av världen har människor på grund av oro för coronaviruset och vad som kan tänkas hända börjat bunkra allt mer konserver, medicin…

 


Liknande artiklar: