Frimurarna hyllar atombombande president i medlemstidning

publicerad 18 april 2023
- av Markus Andersson
Harry S. Truman och bombningen vid Nagasaki.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I sin medlemstidning ”Frimuraren” hyllar Svenska Frimurare Orden nu den amerikanske presidenten Harry S. Truman, som tog beslutet om atombombningarna av Nagasaki och Hiroshima som en ”mycket hängiven frimurare”.

Atombombningarna av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki har beskrivits som en av de grövsta allierade förbrytelserna under andra världskriget. Utöver de hundratusentals civila som miste livet av de extrema explosionerna och rasmassorna efteråt ledde atombomberna även till en kraftig och långvarig överdödlighet av olika typer av cancer.

Den amerikanske presidenten Harry S. Truman som beordrade bombningarna var, precis som många andra amerikanska presidenter, medlem i frimurarordern – vilket är bakgrunden till att den svenska grenen av det beryktade ordenssällskapet nu väljer att lyfta fram honom i ett personporträtt.

Under rubrikenHarry Truman – en enkel bondgrabb med en ovanlig förmåga att fatta beslut” skriver man att Truman blev en av ”USA:s främsta presidenter” och att ”han gjorde slut på andra världskriget genom att beordra atombomberna över Japan”.

Han var ända sedan 25-årsåldern en hängiven frimurare”, noterar man vidare och konstaterar att Truman 1959 fick ”en utmärkelse för 50-årigt betydelsefullt medlemskap i det amerikanska frimureriet”, där han bland annat var med och grundade en lokal frimurarloge och valdes till stormästare i The Missouri Grand Lodge of Freemasonry.

Efter att Hitler tagit sitt liv och hans efterträdare Karl Dönitz tillkännagett Tysklands villkorslösa kapitulation i början av maj såg Truman några månader senare till att också Japan kapitulerade. Medlet som ’helgade’ detta ändamål var det värsta tänkbara: fällande av atombomber över Hiroshima och Nagasaki”, skriver man med tillägget att detta trots allt ”ledde till att världskriget äntligen tog slut”.

Tidningen ”Frimuraren” utkommer fyra gånger om året och påstås innehålla ”mycket matnyttig information” om ordenssällskapet, vad man står för och sällskapets aktiviteter. Upplagan är cirka 16 000 exemplar och finns även tillgänglig i digitalt format.

Frimurare som blivit presidenter 

Nedanstående 14, av USA:s totalt 46 presidenter, har även de varit kända frimurare. Årtalen efter deras namn åsyftar deras ämbetsperioder.

George Washington 1789-1797
James Monroe 1817-1825
Andrew Jackson 1829-1837
James K. Polk 1845-1849
James Buchanan 1857-1861
Andrew Jackson 1865-1869
James A. Garfield 1881 (4 mars till 19 september)
William McKinley 1897-1901
Theodore Roosevelt 1901-1909
William H. Taft 1909-1913
Warren G. Harding 1921-1923
Franklin D. Roosevelt 1933-1945
Harry S. Truman 1945-1953
Gerald Ford 1974-1977

Även Presidenterna Lyndon B. Johnson och Ronald Reagan hade välbelagda nära band till frimurarna, men ska inte ha blivit fullvärdiga medlemmar. Det kan noteras att ett antal av USA:s presidenter utöver de ovan nämnda varit medlemmar i andra frimurarliknande sällskap.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!