“Reportrar utan gränser” obrydda om Länsförsäkringar Banks angrepp mot Nya Dagbladet

Hotet från bankerna

publicerad 7 februari 2023
- av Jan Sundstedt
Bankers möjlighet att stänga ner bankkonton enligt eget godtycke är inte ett pressfrihetsproblem, enligt Erik Halkjær.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ordföranden för den profilerade organisationen “Reportrar utan gränser” i Sverige, Erik Halkjaer, menar att bankernas makt att godtyckligt stänga ner bankkonton för tidningar i Sverige inte är något man ser som ett problem.

– Nej, de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva journalistik i Sverige är näst bäst i världen, enligt Reportrar utan gränsers senaste pressfrihetsindex, säger Halkjaer i en kommentar till Nya Dagbladet.

Länsförsäkringar Bank håller fast vid sitt egenmäktiga beslut att stänga ned kontot för mediebolaget bakom Nya Dagbladet, samt även tidningsledningens privata bankkonton nu på fredag den 10 februari.

Detta följer trots att banken fått allt underlag som efterfrågats i samband med en så kallad kundkännedomsförfrågan och heller inte pekat på några brister i redovisningen. I nuläget ser det också ut som att man kan ha gjort sig skyldiga till flera lagbrott i samband med tilltaget.

Länsförsäkringar-affären har bidragit till en växande oro för pressfrihetens framtid i Sverige och är samtidigt blott ett led i en längre utveckling där bankerna fått allt större makt att agera enligt eget godtycke. Man stänger ner konton för alltifrån pensionärer och småföretagare till biståndsorganisationer och småbarnsföräldrar utan rättsliga processer, ett problem som nu uppmärksammats på allt bredare front.

Organisationen “Reportrar utan gränser” menar dock, enligt ordförande Erik Halkjær, att man inte bekymras över varken banksektorns växande inflytande över medielandskapet eller det specifika tilltaget mot Nya Dagbladet från Länsförsäkringar Banks sida.

Anser du att Nya Dagbladets fall är ett hot mot journalistiken?

– Nej, inte utifrån de underlag jag har tillgång till.

Anser du att bankerna har för stort inflytande över medier? Det är en hypotetisk fråga, då de förstås kan göra det de gjort mot NyD mot andra medier, publicister och journalister.

– Nej, de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva journalistik i Sverige är näst bäst i världen, enligt Reportrar utan gränsers senaste pressfrihetsindex från april 2022. Det finns en rad olika finansieringskällor och banker man kan vända sig till utöver annonsintäkter, gåvor, stöd från stipendier och läsarintäkter, fortsätter Halkjær.

Nya Dagbladets chefredaktör Markus Andersson kommenterar organisationens likgiltiga förhållningssätt till problematiken som “löjeväckande” för en organisation som menar sig värna pressfriheten i Sverige.

– Omsorgen för pressfriheten är uppenbarligen inte mer än ett skal man omger sig med, säger Andersson.

Reportrar utan gränser beskriver sig som en internationell yttrandefrihetsorganisation som bland annat ”kämpar för enskilda journalister som hindras i sitt arbete”.

Organisationen har egna kontor i sju länder samt korrespondenter i cirka 150 länder. En avdelning skapades i Sverige 1994 av Bonniertidningen DN:s reporter Karin Bojs. Nuvarande ordförande för den svenska sektionen är Erik Halkjær som har en bakgrund bland annat på DN och Schibstedtidningen SvD.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!