Nya Dagbladet granskar: Sektnätverket och kontrollen över alternativa medier och rörelser

Granskningen av sektnätverket

  • Ett nätverk som av flera avhoppare beskrivs som "sekteristiskt" har genom subversiva arbetsmetoder kommit att infiltrera och utöva ett undergrävande inflytande över den svenska så kallade alternativrörelsen.
  • "Folk fattade att det var något fel på honom, och det var ju hans psykopatiska personlighetsdrag som gjorde det", vittnar en tidigare framträdande sverigedemokrat som arbetat med huvudmannen bakom nätverket, Tor Paulsson (senare Änglasjö).
  • NyD har granskat miljön kring nätverkets förgreningar som sträcker sig genom såväl medier som företagsprojekt, partier och ideella organisationer.
publicerad 27 maj 2022
- av Per Nordin
Huvudmannen bakom sektnätverket Tor Paulsson ovan tv, numera betecknad som "Tobbe Larsson". Nedan tv det ljusskygga ordenssällskapet "Navets" symbol. Th Swebbtv:s programledare Mikael Willgert iklädd en slips med symbolen.

Bakgrunden till granskningen

Nya Dagbladet har i en serie artiklar avslöjat och granskat det tidigare hemliga nätverk som styrs av den ökände profilen Tor Paulsson (senare Änglasjö) och som går under den falska identiteten “Tobbe Larsson“. Profilen har under ett antal år byggt upp en grupp av lojala personer i det fördolda vilka agerar som front för diverse föreningar och frontorganisationer. Dessa används för att kontakta och involvera utomstående befintliga oppositionella organisationer och personligheter i Sverige och har kommit att utöva ett undergrävande inflytande i dessa kretsar.

Arbetsmetodiken som går likt en röd tråd i förfarandet är att olika personer kontaktas av ombud till profilen för att bearbetas och därefter rekryteras till nätverkets egna verksamheter i syfte att påverka externa verksamheter medan man samtidigt bygger lojalitet till nätverket. Utöver infiltration och entrism som arbetsmetod riktat mot utomstående aktörer har man startat en rad frontorganisationer och fasader i syfte att kunna öka kontaktytan till och inflytandet över utomstående.

Miljön beskrivs av avhoppare som “sekteristisk”, där profilens verkliga ställning och inflytande hålls hemligt medan anhängarna uppvisar en närmast sjuklig och idoliserande undergivenhet till profilen som tidigare gjort sig känd för misshandel av både sin partner och egna aktivister. Följden är en mycket allvarlig påverkan på svenska oppositionella rörelser och personligheter som resulterat i splittring, intriger, maktspel, avhopp, opålitlighet och demoralisering.

 


I publiceringen figurerar ett större antal namn medan graden av inblandning i nätverket och koppling till huvudmannen varierar i hög utsträckning. En del personer befinner sig i utkanten av nätverket och har ofta med viss vetskap om dess natur trots det deltagit och bidragit till det medan andra har en djupt förtrogen kontakt med huvudmannen och utgör nyckelpersoner i nätverkets undergrävande verksamhet och infiltrationsarbete mot svenska oppositionella rörelser och organisationer.


 

Uträknad efter fängelsevistelse 2004

Efter att 2004 ha dömts till fängelse för flera fall av kvinnomisshandel hade Paulsson räknats ut som politisk aktör. Inte endast på grund av sin våldsamma personlighet, utan på grund av det maktspel och intrigmakeri som gjort honom till paria inom nationalistiska och politiskt oppositionella kretsar i Sverige, där han kastats ut ur både Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna.

I artikeln ”När SD splittrades” berättar bland annat Jakob Eriksson, tidigare sverigedemokrat och numera medlem i Alternativ för Sverige, redan 1997 om sin egen och andra partimedlemmars negativa erfarenhet av mannen.

Tor tog aldrig själv på sig rollen som ordförande. Nej, han ville verka i bakgrunden. I partistyrelsen var han ledamot och så även lokalt i Stockholm. Han styrde genom att lyfta fram personer som gjorde som han sade. På vissa styrelsemöten kunde det uppstå pinsamma situationer när någon ur hans nätverk vågade tänka själv. Då ville Tor ha paus och sedan kom de tillbaka och då hade fritänkaren ändrat sig. Genom att vara den som tog på sig att genomföra besluten, fick han indirekt väldigt mycket makt. […]

… Genom att inte vara den som officiellt styrde kunde han själv utöva mer makt än vad som annars skulle ha varit möjligt. Nu fanns det ju någon annan att skylla på om något gick fel och gick det bra var han inte sen att ta åt sig äran. Falsk blygsamhet skulle jag vilja kalla det”, skriver Eriksson.

Den 21 maj 2001 rapporterade SD-Kuriren om hur mannen byggt upp en hemlig parallell organisation inom partiet i ett kuppförsök som föranledde Sverigedemokraternas dåvarande partiledare Mikael Jansson, idag vice partiledare för Alternativ för Sverige, att utesluta mannen ur partiet. Motiveringen som gavs var att mannen ”uppträtt illojalt mot partiet genom att innan riksårsmötet 2001 försöka bygga upp en hemlig, parallell riksorganisation med bas i Stockholms läns partidistrikt” och ”bedrivit en kampanj för att misskreditera ledande partiföreträdare”.

Jansson beskriver det som “ett parti i partiet” och berättar att han trots detta försökte lösa meningsskiljaktigheter som fanns på diplomatisk väg – något som dock visade sig vara omöjligt.

Det handlade väl mest om kontrollbehov, att han ville ta kontrollen. Även fast han sa att han inte ville det så var det ju uppenbart att det var så, säger Jansson i en kommentar till Nya Dagbladet om hans bedömning av det drivande motivet bakom den parallella organisationen.

 

Interna öknamnet: “Dåren”

Ingemar Ramell, medlem i Sverigedemokraterna mellan 1989-2002, arbetade i partiets kärna på kansliet i Stockholm mellan 1994-1999, bland annat med ansvar för kontakter med journalister och myndigheter. Han vittnar om att Tor Paulsson inom partiet internt kallades för ”dåren”.

Folk fattade att det var något fel på honom, och det var ju hans psykopatiska personlighetsdrag som gjorde det. Han är charmerande, han är manipulativ men han har ingen empati med folk, berättar Ramell för Nya Dagbladet.

Ramell berättar att den allmänna uppfattningen inom partiet var att mannen led av en psykopatisk personlighetsstörning efter att partikollegan Arnold Boström gått ut internt med ett liknande omdöme om mannen.

Då föll det ned som en bomb, och då snackade alla om det.

Han pekar på att mönstren som framkommit kring det Stockholms-baserade sektnätverket idag är desamma som under tiden i Sverigedemokraterna.

Jag har hört litegrann om vad han sysslar med i Stockholm idag och det är precis samma grej som han höll på med för 20-25 år sedan i SD.

Ett annat återkommande mönster, menar Ramell, är att det blott är en tidsfråga innan den manipulerade miljön kring honom raseras.

Allt som Tor Paulsson tar i, initialt går det bra, men sedan efter ett tag så rasar det, för att hans personlighet gör att han sabbar det han försöker bygga upp.

I december 2020 kunde Nya Dagbladet avslöja att profilen varit i färd med att återlansera sig med en ny falsk identitet under vilken han byggt ett hemligt nätverk med ambitionen att ”ena” oppositionellt-alternativt inriktade projekt och rörelser i Sverige i ett nät med sig själv som central huvudman. Efterhand som ytterligare uppgifter och vittnesmål kommit i dagens ljus, har det framgått att fler projekt än vad som tidigare varit känt är kopplade till vad som internt lär kallas för ”Nätverket”.

 

Bilder från “Navet-Orden”:s nya hemsida, som publicerades som en nödåtgärd efter Nya Dagbladets avslöjande, för att ge intryck av att orden inte varit hemlig.

 

”Navet”

En nod i ”Nätverket” utgörs av ”Navet” eller ”Navet-Orden” – en tidigare hemlig orden som efter vittnesuppgifter till Nya Dagbladet kunde avslöjas i en granskning i oktober 2021.

Kretsen beskrivs av vittnesmålen inifrån ordensmöten som sekteristiskt präglad och leds likt hos frimurarna formellt av en ”Stormästare” med kodnamnet ”Goliat”, efter jättekrigaren i Gamla Testamentet – som åsyftar till David Bergqvist, tidigare Sverigedemokrat från Nacka numera medlem i partiet Alternativ för Sverige och aktiv i Stockholmsavdelningen, och är en av huvudmannens närmaste lojala sedan flera år tillbaka i tiden.

Den här frimureri-grejen är ju vida känd (inom nationalistiska kretsar, reds. anm.) och även hur hans nätverk är som en slags sekt. Det var personer som klädde i ordensband och så delades det ut ordnar, man fick mottaga första graden av deras orden, den kallades ”Navet” den där sammanslutningen. Känns faktiskt pinsamt i efterhand när man tänker på det, berättar avhopparen Christian Pavón som tidigare även vittnat om hur han fått mottaga våldshot vid hela fyra tillfällen efter att han lämnat gruppen.

Det stod att jag skulle passa mig jävligt noga och att olyckor kan hända. Jag försöker undvika de dårarna så gott jag kan. Tor använder sig ofta av väldigt psykiskt instabila personer som agenter, menar Pavón.

Hoten återkom senare efter att han delgivit sina upplevelser inför allmänheten, enligt vilka han skulle ”sluta snacka skit om Tor och nätverket” om han inte ville att hans familj skulle komma till skada.

Kort efter avslöjandet i oktober 2021 dök hemsidan navet-orden.se upp, där man beskriver sällskapet som ett ”ordenssällskap för nutiden och idag”. Hemsidan saknar kontaktuppgifter och präglas av fotografier på medaljer för de 30 olika ordensgraderna präglade med Navet-symbolen som bland annat delas ut till vad man kallar för “ämbetsmän”.

Förtjänsttecknet delas ut till medlemmar som haft ett ämbete under en period. Den som innehaft ett ämbete i tre års tid tilldelas förtjänsttecknet av tredje klass. För andra klass krävs sju år som ämbetsman och för första klass är kravet tolv år“, framgår det på sidan.

I praktiken beskrivs “Navet” vara organiserat som ”cirklar inom cirklar”.

Navet” har 30 ordensgrader och man har uppskattningsvis några hundra medlemmar. ”Navet” skickar ut brev med inbjudningar till möten där deras symbol framgår, vilka punkter som ska diskuteras och att ”Stormästaren håller tal”, med mera. ”Navet” är dock inte den innersta inre kretsen, då ”Nätverket” är organiserat som cirklar inom cirklar ända in till en enda person – Tor Paulsson själv”, berättar Pavón.

En av de mer profilerade medlemmarna, som uppges vara en del av ”Navets” inre krets, är Swebbtv-profilen Mikael Willgert – som under den så kallade “Svenska bok- och mediamässan” i oktober iklädde sig en röd slips med Navets symbol.

 

Magnus Stenlund, en av sektnätverkets mest hängivna anhängare.

 

Även Swebbtv-medarbetaren Magnus Stenlund är enligt uppgifter till NyD involverad i ordenssällskapet. Stenlund har varit en av huvudmannen Tor Paulssons mest hängivna anhängare och beskriver denne som ”en av alternativrörelsens starkast lysande själar” och berättar även själv om en medalj han belönats med i sektnätverkets sammanhang.

Det ger viktig motivation för många, och jag är oändligt stolt över min medalj, för den kan jag visa mina barnbarn en dag och säga att jag i alla fall gjorde vad jag kunde, berättar han i en video där han fördömer granskningarna av sektnätverket och för fram sin teori att dessa kan vara ett resultat av ett “avtal” mellan den djupa staten, den vänsterextrema autonoma miljön och nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen.

Han är dessutom både sympatisk, känslig, humoristisk och intelligent, om man får förmånen att lära känna honom – kort sagt visar han en provkarta på alla mänskliga drag, både positiva och negativa – men också en nästan omänsklig förmåga.

Utan sitt karismatiska – och förvisso auktoritära – ledarskap skulle han sannolikt varken tilldra sig så mycket positiv eller negativ kritik“, skriver också Stenlund i en längre hyllning till sektledaren.

På sin födelsedag fick Magnus Stenlund gratulation från huvudmannen själv, som där kallar sig “Tor Änglavinge”.

 

Föreningen ”Education4Future”

Föreningen ”Education4Future” lanserades i början på 2020 och sysslar officiellt med “folkbildning” och “yttrandefrihetsfrågor”.

Föreningens och sektnätverkets faktiske huvudman har själv beskrivit sig med en typ av lågmäld vaktmästarroll medan verksamheten formellt leds av ordföranden Eva Donell som arbetar mycket aktivt med verksamheten utåt.

Medlemsavgiften uppgår till mellan 500 och 2000 kronor per månad beroende på medlemskap, med medlemskort som anspelar på en symbolik där huvudmannen stiger ned över föreningens medlemmar som en änglabevingad konung.

I föreningens verksamhet ingår exempelvis föredrag, som för allmänheten är hemliga och enbart kan besökas med inbjudan eller medlemskap i organisationen. I styrelsen för föreningen, som numera inte går att finna på föreningens hemsida, sitter den sionistiska författarinnan och sexologen Katerina Janouch som vice ordförande och Viktor Eriksson, enligt vittnesuppgifter även medlem i “Navet”, som kassör.

På föreningens YouTube-kanal framträder huvudmannen själv under sitt alias ”Tobbe Larsson”, vid sidan av bland annat flera alternativmediaprofiler, bland annat i intervjuer med Izabella Nilsson Jarvandi. Bland frekventa deltagare i Education4Futures klipp återfinns bland annat Erik Almqvist från Exakt24, Magnus Stenlund från Swebbtv/Nya Tider/Exakt24, AfS-profilen Lennart Matikainen från Swebbtv och nämnda Janouch från Swebbtv/Nya Tider/Exakt24, samt den tidigare Aftonbladet-journalisten Ingrid Carlqvist och AfS-toppen Jeff Ahl.

Föreningen var även officiell arrangör av den så kallade ”Alternativa bok och mediemässan” år 2020, där huvudmannen själv klev upp på scenen och inledde evenemanget. På reportage från mässan var mannen dock bortklippt i bild.

e

”Svenska bok- och mediamässan”

Den 30 oktober 2021 och den 5 mars arrangerades ett uppföljande evenemang – som efter avslöjandet om kopplingarna till ”Nätverket” bytt namn till ”Svenska bok- och mediamässan”. Mässan präglas precis som den föregående varianten av personer kopplade till sektnätverket men utgör också ett viktigt fönster till oinvigda personer. Nätverkets huvudman har personligen synts till i bakgrunden i bilder från evenemanget. Huvudmannes son Tor-Björn Richtoff Änglasjö som är medlem och aktiv i Alternativ för Sverige står med frontorganisationen Marketing4Future (M4F) bakom mässan. Org.nr för M4F är densamma som för Svenska bok- & Mediemässan. Enligt Magnus Stenlund själv hade inte bokmässan kunnat anordnas utan medverkan av sektnätverkets huvudman.

Ett återkommande ansikte för mässan utåt har varit Theodor Stiebel, mer känd under sitt alter ego ”Alexander Johansson” som han presenterat sig som i egenskap av konferencier och marknadsförare för evenemanget. Stiebel har även varit föreläsare för ”Education4Future” och varit profilerad inom den så kallade “Frihetsrörelsen” som legat bakom flera demonstrationer mot coronapolitiken i Sverige.

 

Theodor Stiebel till höger i samtal med Carl Lundström, en annan medarrangör till “Svenska bok- och mediamässan”.

 

Officiell talesman för den tredje mässan är Lennart Matikainen från bland annat Swebbtv, en av sektnätverkets mest hängivna anhängare som enligt egen uppgift haft djupa samtal med huvudmannen under  en längre tid och även “coachat” denne för att ”han ska komma ned i varv”.

Samtliga personer som återfinns som representanter för sektnätverkets olika frontorganisationer och närstående alternativmedier har deltagit som föreläsare, debattörer eller utställare under bokmässorna. Exempelvis Ingrid Carlqvist med hennes podd Ingrid&Maria, Viktor Eriksson från Navet, Thomas Jackson från Navet, Mikael Willgert från Navet och Swebbtv, David Bergqvist “stormästare” i Navet, Magnus Stenlund från bland annat Swebbtv och representant för sektnätverkets egna nya parti “Svenska Rikslagen”,  Izabella Nilsson Jarvandi från bland annat Education4Future och Perspektiv TV,  Eva Donell ordförande i Education4Future och Blågula Korset, Katarina Janouch från bland annat Education4Future med sitt “Katarina Magasin”, Carl Lundström som finansierat Blågula Stiftelsen, med sitt journalistförbund, Sanna Hill från bland annat Exakt24, Alexander Söderberg från bland annat Education4Future och “vinnarskolan”, Arne Weinz från Blågula Stiftelsen, Erik Almqvist från Exakt24,  Christian Peterson från Exakt24 , Felicia Eriksson från Perspektiv TV, med flera.

 

Blågula Korset

Under den senaste upplagan av mässan har organisationen Blågula Korset, där Eva Donell sitter som ordförande, handhaft biljettförsäljningen. Organisationen beskriver sig som en välgörenhetsorganisation för utsatta svenskar, något som involverade personer samtidigt ifrågasatt och snarare pekat på att det handlar om ett bedrägeri som utnyttjar sina volontärer.

Jag undrar om Blågula korset ens har några pengar, eller om de donationer som har kommit in till dem har gått till något helt annat än vad de ska ha varit ämnade för”, skriver volontären Annika Malmstedt som beskriver verksamheten som ”sektliknande”.

Sektnätverkets huvudman har själv erkänt att han legat bakom idén till Blågula Korset men att han utöver detta inte har något med denna att göra.

Blågula korset utgör blott en av flera organisationer inom ”Nätverket” som sysslar med penninginsamling.

 

Blågula Stiftelsen

En annan organisation inom sektnätverket med liknande namn och ändamål är Blågula Stiftelsen. I föreningens styrelse sitter flera tidigare nämnda namn som Eva Donell och Viktor Eriksson, Erik Almqvist på Exakt24, Lennart Matikainen, Magnus Stenlund och Arne Weinz på Swebbtv, Sanna Hill på Nya Tider/Exakt24 samt Martin Zetterstedt som äger ett av nätverkets mest beryktade nästen på Odenplan och är ordförande i partiet Svenska rikslagen (se mer nedan).

 

Styrelsen för Blågula Stiftelsen.

 

Föreningen har bland annat mottagit ett större bidrag från entreprenören Carl Lundström som personligen framförde ett förtäckt våldshot mot Nya Dagbladets redaktion efter att tidningen avslöjat kopplingarna med sektnätverket till ”Svenska bok- och mediamässan”.

 

Nationella Arvsfonden

I styrelsen sitter bland annat ”Navets” stormästare David Bergqvist som på ”Education4Future”:s youtubekanal berättat för föreningens ordförande Eva Donell om projektet att få svenskar att testamentera hela eller delar av sitt arv till projektet.

Invest For Future

Ytterligare ett frontprojekt med ekonomiskt fokus som beskrivs som en ”rörelse som är till för att få Sverige på fötter igen”. I en video under titeln ”Katerina Janouch appell till förmögna” presenterar ”Education4Future”:s vice ordförande Katerina Janouch projektet att försöka få förmögna svenskar att skänka pengar till dem för att ”få ordning på Sverige”.

Marketing4Future

Ett skalbolag som syftar till annonsförsäljning i alternativa medier. I bolagets styrelse sitter tidigare nämnda Arne Weinz, Sanna Hill, Carl Lundström och huvudmannens son Tor-Björn Richtoff Änglasjö. Företaget registrerades 2020 och har sitt säte i Weinz villa i Djursholm utanför Stockholm. Man har gjort reklamannonser för övriga frontorganisationer inom sektnätverket däribland Blågula Korset.

 

Swebbtv

Videoprojektet Swebbtv är ett alternativt medium som publicerar intervjuer och andra program på sin sajt. Som tidigare nämnt har projektets huvudperson Mikael Willgert kopplingar till ordenssällskapet ”Navet”. Flera av sektnätverkets mest profilerade medlemmar såsom Lennart Matikainen, Magnus Stenlund och Katerina Janouch figurerar som profiler i rutan. Samtliga har gått ut med hårda utspel efter att avslöjanden gjorts om nätverket och också tagit huvudmannen i försvar.

 

Nätverkets huvudman Tor Paulsson i samtal med sin anhängare Lennart Matikainen som tilldelats medalj av densamme för sina insatser.

 

Mediaprojektet har även lanserat en egen plattform för videosändningar, kallad Swebbtube, som vid sidan av Swebbtv:s egna program präglas av mindre videobloggare som är sympatiskt inställda till ”Nätverket”, däribland Öystein Rönne som i en intervju för “Education4Future”:s räkning benämnt huvudmannen som ”den främste Sverigevännen”, samt Christer Briganders Swexit TV och Ingrid Carlqvists och Maria Selanders “Ingrid&Maria” som fördömt artiklar om sektnätverket.

 

Exakt24

Medieplattformen Exakt24 präglas likt Swebbtv av personer kopplade till sektnätverket så som Magnus Stenlund som är programledare på kanalen, Katerina Janouch som är skribent eller på andra sätt ofta synts på Exakt24 samt Isabella Nilsson Jarvandi som personligen upprepade gånger intervjuat nätverkets huvudman på ”Education4Future”:s youtubekanal. Jarvandi är också en del av podden ”hem och härd”, ”en podd för traditionella män och kvinnor” där hon beskriver sig själv som “hemmafru“.

 

”Hemmafrun” intervjuar huvudmannen som tidigare blivit dömd för kvinnomisshandel.

 

Även Viktor Eriksson, programledare och kassör inom Education4Future och medlem i “Navet”, har deltagit i program på Exakt24.

Exakt24 publicerade Swebbtv:s videoinslag på sin youtubekanal, vilket ytterligare visar de nära kopplingarna dem emellan.

Chefredaktören Erik Almqvist, som likt Stenlund och Nilsson är med i Blågula Stiftelsen har själv har en lång bakgrund inom Sverigedemokraterna sedan 2004 och även suttit i riksdagen som ledamot, med en lång tidigare kännedom om nätverkets ledare. Almqvist har i egenskap av chefredaktör även marknadsfört nätverkets bokmässa och förekommit på ”Education4Future”:s youtubekanal där han tackat för sociala sammankomster de arrangerat.

Stort tack också till Eva och Tobbe (Tor Paulsson reds anm.) och alla andra som varit med och arrangerat den här träffen, men också tidigare träffar och evenemang med Education4future, säger Almqvist som förnekat sin koppling till nätverket, för att en kort tid senare dyka upp som representant i styrelsen i en av dess frontorganisationer Blågula Stiftelsen.

 

 

Christian Assar Peterson är Exakt24:s främste fältreporter på fältet, och är också aktiv inom Alternativ för Sveriges Göteborgsavdelning. Peterson marknadsförde och deltog i ”Svenska Bok- & Mediemässan” och har i eftermälet av Nya Dagbladets granskning även velat arrangera en ”debatt” i kanalens regi mellan sektnätverkets huvudman och tidningens journalister. När Peterson på Facebook fick frågor vad han tycker om att Tor Paulsson anordnar mässan så ställer han sig likgiltig och säger sig inte bry sig.

Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk och Sanna Hill från Nya Tider är ägare och står som ansvariga utgivare och redaktörer för Exakt24. Exakt24 står Nya Tider nära och har erbjudit prenumeranterna ett paketpris om man tecknar en prenumeration på Nya Tider får man gratis inloggning till Exakt24:s Tv-sajt.

 

Nya Tider

Nya Tider grundades av den nuvarande chefredaktören Vavra Suk efter att han lämnat Nationaldemokraternas veckotidning Nationell Idag och trycks sedan starten på papper.

Suk arbetade tidigare nära sektnätverkets huvudman inom ramen för det nu nedlagda partiet och bidrog till att denne uteslöts efter kvinnomisshandelsfallen och stängdes av från alla förtroendeuppdrag. Kopplingarna till sektnätverkets kretsar i nuläget går inte till Suk själv utan framförallt till tidigare nämnda Sanna Hill som är vice chefredaktör på Nya Tider sedan lång tid tillbaka.

Enligt uppgift har Hill vid sidan av engagemanget i sektnätverkets olika organisationer även deltagit på dennes föreläsningar. Som tidigare nämnt sitter Hill i Blågula Stiftelsen styrelse, liksom även tidningens skribent Magnus Stenlund och båda är även återkommande personer på Exakt24. Även Katerina Janouch är återkommande skribent på Nya Tider som även gör reklam för och säljer Janouchs böcker. Katerina Janouch är även skribent på Exakt24 och Nyheter Idag.

Nya Tider har bland annat lyft fram Blågula Stiftelsen i ett reportage samt även den så kallade ”Svenska bok- och mediamässan”.

 

Perspektiv TV

En nyare nätmediesatsning än Exakt24 är Perspektiv TV, grundat av Jesper Johansson som även arbetat för Nya Tider, Exakt24 och idag är medarbetare på Swebbtv. Kanalen publicerar nyheter och intervjuer i videoinslag på nätet. Här återfinns både Sanna Hill och Izabella Nilsson Jarvandi som programledare, och man har också intervjuat huvudmannen bakom sektnätverket. Felicia Eriksson gör satirvideos för Perspektiv TV.

Sedan januari har man även lyft fram nätverkets senaste projekt det nya partiet ”Svenska Rikslagen” (se mer nedan), där man bland annat publicerat ett videoklipp från partiets lanseringmöte där Magnus Stenlund talar.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6AR1OInsJJA

 

En ny programledare på Perspektiv TV är komikern och skådespelaren Peter Wahlbeck, som varit involverad i den så kallade ”Frihetsrörelsen” och i det nya partiet ”Mänskliga rättigheter och demokrati” (MOD). Wahlbeck deltog även som utställare på ”Svenska bok- och mediamässan”.

I ett program intervjuar Wahlbeck även företagaren Arne Weinz som ska vara en betydande finansiär bakom sektnätverket och själv involverad i dess knutna projekt. Weinz har även visat upp ett pris han fått – ”HMF-medaljen” (Hets mot folkgrupp-medaljen) som är en utmärkelse som delas ut inom nätverkets kretsar (se mer nedan). Noteras kan även i sammanhanget att Weinz även är medlem i partiet Alternativ för Sverige.

I övrigt är det i stort samma personer som återkommer i övriga nämnda mediekanaler, exempelvis Magnus Stenlund, Katarina Janouch, David Bergqvist, Christian Peterson, Roger Richtoff, Martin Zetterstedt, med flera.

 

FrihetsNytt

Ett mediaprojekt som lanserades offentligt den 4 maj med föreningen ”Education4Future”:s nyhetsbrev. Sektnätverkets huvudman presenteras här som projektets ”vaktmästare” i kategorin ”Det djupa samtalet”, även här som ”Tobbe Larsson” där han för fram att han är “engagerad politiskt men inte i något parti utan ägnar mig åt nätverksbyggande och liknande”.

Bland skribenterna återfinns Theodor Stiebel (”Alexander Johansson”), Carl Lundström , Arne Weinz från Blågula Stiftelsen beskrivs som reporter och Alexander Söderberg som även figurerat mycket på ”Education4Future”:s youtubekanal samt Pierre Tinderfjäll från “Frihetsrörelsen”.

Eva Donell intervjuas som representant för ”Education4Future” och Blågula Korset.

Kanalens första program är från den 25 april där Christian Peterson intervjuas, som där beskrivs som journalist på FrihetsNytt.

 

Sektnätverkets ledare presenteras som “vaktmästare” med en bandagerad högernäve i bild på “Frihetsnytt”.

 

“Frihetsrörelsen”/Svenska rikslagens Max Winter förekommer även bland de första intervjuobjekten.

Den nyblivne AfS-medlemmen Roger Richthoff, svärfars far till huvudmannens son Tor-Björn Richtoff Änglasjö, intervjuas också med titeln “Därför lämnade jag SD och gick med i Alternativ för Sverige!”.

Intervjuerna görs av Marie Nordin, styrelsemedlem i Svenska rikslagen som även var konferencier på “Svenska bok- och mediamässan”. Nordin har själv blivit intervjuad av huvudmannen på youtubekanalen för “Education4Future”, där dock under namnet “Martina Nilsson”.

 

Svenska Morgonbladet

Svenska Morgonbladet beskriver sig som ”klassiskt konservativ nättidning” som drivs på ideell basis av en ”Sverigevänlig förening”.

Henrik Sundin, grundaren av Svenska Morgonbladet, har bakgrund i Moderaterna och deltog i EU valet 2019 för Moderaterna men är idag aktiv i Alternativ för Sverige.

Det nystartade projektet var representerat på “Svenska bok- och mediamässan” som man även gjorde reklam för i en rad artiklar, liksom själva mässan gjort reklam för projektet. Inför mässan gillade Sundin med flera andra från sektnätverket David Bergqvist inlägg om att träffa honom på mässan.

Även Exakt24 har haft ett samarbete med sajten bland annat via Christian Peterson som är skribent på tidningen och publiceringar som publicerats i textformat på sajten och i videoformat på Exakt24.

Izabella Nilsson Jarvandi har nyligen också blivit krönikör på Svenska morgonbladet, liksom Carl Lundström. En annan krönikör är Felicia Axelsson.

 

Palaestra Media

Palaestra media beskriver sig som en ”Sverigevänlig kanal som betecknas frihetligt höger”. Projektet drivs av Jonas Nilsson, där den senaste filmen “Makthavarna du aldrig valde” (The power brokers you never elected) enligt egen uppgift fick finansiering av frontorganisationen ”Blågula Stiftelsen”.

Nilsson har även deltagit på sektnätverkets bokmässor de senaste åren och enligt uppgift även deltagit på dess julmiddagar.

 

Svenska journalistförbundet

En ytterligare frontorganisation är ”Svenska journalistförbundet”, som leds av den Blågula Stiftelsens Carl Lundström och den tidigare Aftonbladet-journalisten Ingrid Carlqvist.

Sektnätverkets huvudman själv erkänner i en intervju på Perspektiv TV att han ligger bakom idén, men förnekar vidare inblandning.

Jag hade exempelvis en idé om ett journalistförbund. Jag vet inte hur det går med det nu, men jag kläckte en idé som jag förmedlade vidare till ett antal personer, säger han om projektet.

Både Lundström och Carlqvist har offentligt tagit parti för huvudmannen i samband med de granskningar som publicerats om nätverket där den förstnämnde benämner honom som en ”hedersman”.

Tor är den bäste nationelle kamrat man kan hitta, därtill den mest hängivne, effektivaste och skickligaste organisatören av Sverigevänligt arbete som jag överhuvud taget känner“, skriver Lundström i en kommentar.

Carlqvist har även haft med sektnätverkets huvudman i sin podd ”Ingrid&Maria”.

”Svenska journalistförbundet” deltog på ”Svenska Bok- & Mediemässan” i år och delade ut två priser – ”Svenska Författarpriset” som gick till den tidigare nämnda Katerina Janouch och ”Svenska Journalistpriset” som gick till den tidigare DN-journalisten Julia Caesar.

 

HMF-medaljen

”HMF-medaljen” är en medalj som delas ut till personer som blivit dömda för gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

”Navets” ”stormästare” David Bergqvist är involverad i projektet, och på “Svenska Bok- & Mediemässan”:s hemsida listas ”HMF-medaljen” som en deltagande organisation.

På medaljen står det ”Dixi et salvavi animam meam” (“Jag har talat och räddat min själ”).

I lanseringen hänvisas till podden Sverigeradarn som drivs av Bergqvist.

David Bergqvist har även hållit ett tal för ”Nationella arvsfonden” med den stora skylten hmfmedaljen.se i bakgrunden.

 

 

På sin hemsida lyfter man fram nätverksmedlemmen Arne Weinz som blivit tilldelad HMF-medaljen och som han visade upp under under den ”Alternativa bokmässan” 2020. Även frontorganisationen ”Education4future” lyfter fram HMF-medaljen.

I ett flygblad man delat ut hänvisar man även till Swebbtv. HMF-medaljen deltog även på den senaste ”Svenska bok- och mediamässan” som anordnas av sektnätverket.

Första gången som HMF-medaljen nämndes på Facebook offentligt var den 3 juli 2020, och inlägget kom från Marie Axelsson Ahl som ingår i Tor Paulssons sektnätverk och medlem Alternativ för Sverige Stockholm och vars son Jeff Ahl sitter i partistyrelsen för samma parti och som, deltagit som föreläsare för sektnätverket, senast på bokmässan i år.

 

Alternativ för Sverige

Hela nio personer från det nationalistiska partiet Alternativ för Sverige (AfS), varav åtta stycken företrädare för partiet, deltog som föredragshållare och utställare under sektnätverkets senaste bokmässa. Dessa är Lennart Matikainen, Christian Peterson, Andreas Feymark, William Hahne, Evelina Hahne, Jeff Ahl, Axel W Karlsson, Mikael Fjällid och Arne Weinz.

Partiet har vid sidan av detta även öppet uppmuntrat sina medlemmar och sympatisörer att delta på mässan.

Tidigare har obekräftade påståenden från en medlem i sektnätverket framfört i ett slutet Facebookforum att man ”snart tagit över hela AfS”. I sammanhanget avsågs infiltrationen av partiets Stockholmsdistrikt, och mannen menade att fler distrikt skulle falla i nätverkets kontroll inom kort. Under en flygbladsutdelning i Täby i februari 2021 syns även flera individer i bild med kopplingar till nätverket, däribland ”Navets” ”stormästare” David Bergqvist.

 

 

Under sensommaren 2020 blev det känt att aktivisten Omar Filmersson tillträtt som kontaktman för Alternativ för Sveriges Stockholmsavdelning. Filmersson har under lång tid varit en av sektnätverkets ledares mest hängivna adepter uppger flera personer med insyn, där deras relation sträcker sig ända tillbaka till 1990-talet när de båda var aktiva i Sverigedemokraterna Stockholm, och senare Nationaldemokraterna Stockholm. En känd person inom sektnätverket som också är aktiv medlem inom AfS Stockholm är Navets “Stormästare” David Bergqvist. Här på bild syns både Filmersson och Bergqvist under en flygbladsutdelning i Stockholm som gillas av partiledaren Gustav Kasselstrand.

Partitoppen Jeff Ahl har därtill hållit i föredrag för föreningen ”Education4Future” och under vintern har även uppgifter till Nya Dagbladet framkommit om att flera företrädare i partiets namn skickat inbjudningar till slutna föredrag i regi av samma förening.

Bland dem som aktivt jobbat med att lotsa in medlemmar i AfS till Education4Future och nätverket vid sidan av Omar Filmersson även nämnde Ahls mor Marie Axelsson Ahl som är vän med Tor Paulsson. Den tidigare nämnda ”HMF-medaljen” nämndes på Facebook för första gången offentligt i juli 2020 i ett inlägg från Axelsson Ahl.

Med i AfS Stockholm är även Lennart Matikainen som kandiderade för AfS i riksdagsvalet 2018 och senare kandiderade i kyrkovalet för Stockholms Stift i förra årets val och ska även kandidera i riksdagsvalet i år. Matikainen blev invald i kyrkomötet framom Yvonne Lindholm som enligt uppgift inte varit lika positivt inställd till sektnätverket och portat huvudmannen från lokaler man använt som varit i hennes ägo.

Tidigare nämnde Christian Peterson är aktiv inom Göteborgsavdelningen i partiet och har marknadsfört bokmässan via sitt arbete på Exakt24.

Huvudmannens son Tor-Björn Richthoff Änglasjö som står bakom ”Svenska bok- och mediamässan” är också medlem i AfS och deltog på partiets resa till Ungern, som AfS riks lade ut ett filmklipp om. Han är en person som flera styrelsemedlemmar inom AfS partistyrelse tycks stå nära och är dessutom ingift i släkten Richtoff, samma släkt som riksdagsmannen, nyblivne AfS-medlemmen och tidigare SD-profilen Roger Richtoff. AfS partiledare Gustav Kasselstrand och William Hahne (och Jonas Nilsson) gillar ett foto på Tor-Björn Richthoff Änglasjös bröllop med Roger Richtoffs släkting. Tor-Björn Richthoff Änglasjö är därmed inte en obetydlig person inom dessa kretsar.

 

“Frihetsrörelsen”

Den tidiga frontfiguren för den numera nedlagda organisationen ”Frihetsrörelsen”, som låg bakom flera protester mot coronapolitiken under 2021, Filip Sjöström, bekräftade i oktober att han haft en förtrogen kontakt med sektnätverkets huvudman bland annat mot bakgrund av att han ”träffat väldigt många som jobbat tillsammans med honom” och att han har ”väldigt många människor i sitt nätverk och många projekt igång”. Han beskriver vidare att han uppfattar denne som en ”väldigt fin människa” som ”verkar för nånting gott”.

Sjöström valde att lyfta fram huvudmannen inför hela “Frihetsörelsen” på en av sina tillställningar genom att bjuda upp mannen på scenen för att tala samtidigt som Sjöström förklarade att mannen han hade “haft det tufft”.

Kort efter att detta uppmärksammats av Nya Dagbladet deklarerade Sjöström att han skulle dra sig tillbaka från engagemanget i “Frihetsrörelsen”, men återkom redan i januari med att arrangera en ”ledarskapskonferens” där flera huvudpersoner inom sektnätverket bjudits in.

Även den andre frontfiguren Max Winter har uppmärksammats att hålla föredrag på föreningen ”Education4Future”. I december menade Winter i en kommentar till Nya Dagbladet att han tagit del av tidningens granskningar av sektnätverket, men att han i egenskap av talesman för “Frihetsrörelsen” ändå var öppen för framtida samarbeten med dess kopplade projekt.

Om nån kan säga att Education4Future som projekt skulle agera på felaktigt sätt, då måste vi såklart ta det i beaktning, men vi har inte sett några sådana tendenser eller tagit del av någon sådan information, menade Winter.

Han bekräftar även att han träffat huvudmannen under besöket på ”Svenska bok- och mediamässan”.

I och med att jag var delaktig i det så blev det ju en konversation där gällande just det projektet gällande just hur vi skulle gå väga där i form av att vi hade ett bord där och var representerade på plats och jag också talade där så självklart var det så.

Winter uttryckte vidare att han inte ser någon problematik i att personer även i ledande positioner är parallellt aktiva inom sektnätverket.

Vi tror på att ge folk en andra chans och vi är öppna för att människor som har ett förflutet som är brokigt och problematiskt kan bättra sig.

Bland annat tidigare nämnde Theodor Stiebel (“Alexander Johansson”) som varit tydligt profilerad i rörelsen på dess demonstrationer och i vaktstyrkan ”Freedom Defence Sweden” samt som konferencier på rörelsens träffar i Stockholm.

Vid sidan av Winter deltog även Filip Sjöström och gjorde också personligen reklam för den nämnda mässan, där Stiebel var konferencier. Även en tredje profilerad aktivist i rörelsen – Pierre Tinderfjäll, deltog på mässan och syntes på bild tillsammans med sektnätverkets ledare under demonstrationerna på nationaldagen under sommaren.

Sitt eget framträdande på bokmässan ägnade Sjöström nästan uteslutande till att fördöma en ledare i Nya Dagbladet som lyft hans eget förhållningssätt till sektnätverkets huvudman.

En åtskillnad bör göras mellan “Frihetsrörelsen”:s organisation och den bredare informella beteckningen frihetsrörelsen på den miljö som riktar kritik mot den totalitära samhällsutvecklingen i stort. Farhågor har i detta sammanhang uttryckts över att grundaren av Vaken.se Michael Cromsjö närmat sig sektnätverkets kretsar mot bakgrund bland annat av att denne regelbundet vistats i ett av nätverkets mest omtalade samlingsplatser på Odenplan som tillhandahålls av Martin Zetterstedt, medlem i Blågula Stiftelsen och även ordförande i det nystartade partiet Svenska Rikslagen (se nedan). På en demonstration den 8 januari syns Cromsjö även hålla en manifestation i Stockholm vid sidan av ”Navets” ”stormästare” David Bergqvist.

 

Svenska Rikslagen

Vid sidan av Martin Zetterstedt som ordförande är Eva Donell vice ordförande i partiet, som presenterat sig som en “representant för grundlagsskyddade fri- och rättigheter” i kölvattnen av coronapolitiken och menar att man ska kandidera i riksdagsvalet i höst.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6AR1OInsJJA

 

Med i styrelsen är även huvudmannens son Torbjörn Richtoff Änglasjö. Även Magnus Stenlund var med i den ursprungliga styrelsen och presenterade även partiet på dess lansering, men har senare avlistats från sitt uppdrag.

Tidigare nämnde Max Winter och flickvännen Natalie Jonsson var också med i den ursprungliga partistyrelsen men har enligt uppgift nu avskedats från sitt uppdrag av oklar anledning.

 

”Ledarskapskonferensen”

Den 8-9 januari i år hölls konferensen ”Tillsammans för Frihet” av tidigare nämnde Filip Sjöström och alternativmedia-journalisten Agniezka Wilson, där en rad personer med täta kopplingar till sektnätverket bjudits in. Wilson har arbetat nära huvudmannen en längre tid och hade även en nyckelroll i huvudmannens praktiska arrangemang för ”Svenska bok- och mediamässan”.

Under konferensen bekräftade Sjöström enligt ett vittnesmål att sektnätverkets huvudman själv var tilltänkt som deltagare och beklagade att mannen trots detta inte kunnat närvara på grund av kritiken mot hans potentiella inblandning i arrangemanget. Inbjudningarna riktade sig framförallt till profiler inom alternativmedia och olika oppositionella aktörer.

Målet med konferensen beskrivs som att ”Förstå varandras visioner och vad vi fokuserar på i våra respektive verksamheter”, ”Skapa samsyn kring vad som behöver ske i Sverige och hur en gemensam strategi kan se ut”, ”Se till att nya initiativ tas och att samarbeten möjliggörs” och att ta fram ”En plan och strategi för 2022 gällande hur vi kan skapa förändring i Sverige”.

 

Övriga projekt och aktörer

En rad mer marginella projekt och aktörer med kopplingar till sektnätverket förekommer i form av bland annat videobloggare, poddar och mindre partier.

Bland andra videobloggaren Håkan Bergmark är nära involverad med Blågula korset och har bland annat visat upp en medalj han fått i sektnätverkets sammanhang. I samband med tidigare publiceringar har denne, som regel i berusat tillstånd, gått till olika utfall så som att han vill se Nya Dagbladets chefredaktör “lida i ett dike”, att han ska ”hacka” tidningen samt även ”förklarat krig” mot tidningen med sin kollega Fritjof Persson. Öystein Rönne är en annan liknande videobloggare som menat att det är en “hemlig operation från den djupa staten” som ligger bakom uppmärksammanden av sektnätverket.

Ett nystartat projekt med inriktning mot ungdomar är youtubekanalen ”Ung Opinion” där Izabella Nilsson Jarvandi och Felicia Eriksson, som uppges vara skribent och researcher på ”Svenska bok- och mediamässan” medverkar tillsammans med Felicia Axelsson, krönikör på Svenska Morgonbladet. Eriksson har även varit aktivist i World Wide Demonstration som arrangerat demonstrationer mot coronapolitiken.

 

 

Ett annat projekt är ”Självförbättringspodden” som drivs av Eric Eliasson, alias ”Identitet Svea”, där sektnätverkets huvudman presenteras som hans “vän”. Kanalen är numera nedlagd.

Partiet ”Mänskliga rättigheter och demokrati” (MOD) var också representerat på “Svenska bok- och mediamässan” genom sin ordförande Andreas Sidkvist och Sandra Wigren som sitter med i styrelsen.

Läkaren och författaren Thomas Jackson, som vid ett flertal tillfällen försvarat sektnätverket offentligt, är enligt uppgift själv medlem i “Navet”. Den arabiskättade och profilerat homosexuelle debattören Luai Ahmed är en annan mer marginell profil som ofta synts i sektnätverkets tillställningar och även deltagit i samtal med huvudmannen. Ahmed som endast bott i Sverige några år tar stor plats och lyfts fram som en förebild av många av de medieprojekt som ingår i nätverket.

I eftermälet av tidigare granskningar av sektnätverket har huvudmannen själv fört fram vid flera tillfällen att han ämnar “dra sig tillbaka” från fortsatt verksamhet, och att han själv egentligen är politiskt ointresserad så till den grad att exempelvis ekonomisk fördelningspolitik ska vara ett obekant område för honom.

Jag är totalt ointresserad av sånt, menar han i en intervju i november och tillägger att han framöver ska satsa på personlig utveckling.

 

Nya Dagbladet har sökt Alternativ för Sverige, Mikael Willgert, Omar Filmersson och Tor Paulsson (Änglasjö) för en kommentar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!