Ökänd person bakom “alternativ” bok- och mediamässa

Granskningen av sektnätverket

publicerad 16 december 2020
- av Isac Boman
"Tobbe Larsson", som egentligen heter något annat, ligger enligt uppgift bakom föreningen Education4Future.

Enligt uppgifter till Nya Dagbladet ligger en hemlig, men tidigare ökänd person bakom bland annat den “Alternativa bok- och mediamässan”. Genom att agera bakgrundsfigur till föreningen “Education4Future” har personen kunnat skaffat sig stort inflytande över Sverigevänliga kretsar. Detta efter att i åratal ha gjort misslyckade försök att ta sig in och infiltrera olika organisationer och politiska partier sedan frigivningen från fängelsevistelsen 2005, efter att personen dömdes för flera fall av kvinnomisshandel och olaga hot.

I september månad tidigare i år arrangerades den så kallade “Alternativa bok- och mediamässan” i Stockholm. Bakom arrangemanget låg en förening som kallar sig för “Education4Future”. Föreningen presenterar sig som en “allmännyttig ideell förening” som verkar för folkbildning. Frontfigur och ordförande i föreningen är en kvinna vid namn Eva Donell. I styrelsen sitter också den sionistiska författarinnan och sexliberalen Katerina Janouch.

Bakom föreningen finns dock en person som verkat i hemlighet och på senare år arbetat under identiteten “Tobbe Larsson”. Namnet “Tobbe Larsson” går dock inte att finna som representant för föreningen eller i styrelsen.

Under den “Alternativa bok- och mediamässan” klev dock mannen upp på scenen och invigde mässan inför samtliga åhörare. I tv-reportage ifrån mässan från bland andra Exakt24 och Swebbtv syns mannen inte någonstans i bild och presenterades inte av eller i någon panel.

På mässan fanns flera framträdande oberoende medier som Nya Tider, Exakt24, Swebbtv, journalisten Maria Celander från Ingrid&Maria och ett par mer etablerade namn som kändisen Runar Sögaard och industrimannen Karl Hedin.

Dömd för kvinnomisshandel

Bakom det tagna namnet finns dock en person vid namn Tor Paulsson (senare Änglasjö), ett tidigare ökänt namn från tidigt 00-tal i bland annat Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna som gjort sig skyldig till flera fall av kvinnomisshandel och olaga hot.

Under ett midsommarfirande i Gagnef 2004 greps Paulsson misstänkt för grov misshandel. Enligt stämningsansökan urartade ett gräl under festen varefter Paulsson knuffade sin sambo till marken för att sedan sätta sig gränsle över henne och slå henne med knytnävsslag. Enligt vittnen slog han henne med knutna nävar mot ansiktet som om det vore en boxboll. Därefter ska Paulsson ha tagit strypgrepp på sin sambo.

Paulsson dömdes 2004 slutligen till tio månaders fängelse av Svea Hovrätt för misshandeln av sin sambo. Enligt hovrätten var misshandeln ”till sin karaktär mycket nära grov kvinnofridskränkning”.

Enligt flera förstahandskällor till Nya Dagbladet har dock Paulssons bristande våldskontroll inte upphört, utan resulterat i flera misshandelsfall som inte kommit till polisens kännedom under 2010-talet.

Infiltrationsförsök

Alltsedan fängelsevistelsen har Paulsson arbetat på att återta en framträdande politisk position. Enligt uppgifter till Nya Dagbladet har han gjort ett otaligt antal försök att gå med i eller infiltrera olika politiska partier och organisationer. Han skall tidigt ha sökt sig till bland andra Sverigedemokraterna och dåvarande Svenska Motståndsrörelsen, men blivit avvisad. Ofta har mannen agerat under falskt namn eller genom spioner försökt tillskansa sig inflytande i olika Sverigevänliga sammanslutningar.

Uppgifter har också senare framkommit att Paulsson på senare år åter igen ägnat sig åt omfattande infiltrationsförsök av Sverigedemokraterna. Denna gång med större framgång och med ett inflytande som skall ha nått högst upp i partiledningen. Tillvägagångssättet kan betecknas som entrism, där Paulsson agerat skuggfigur och använt lojala kontakter för att tillskansa sig information och inflytande.

Frimurarliknande verksamhet

Parallellt med flera misslyckade försök att ta över och infiltrera befintliga politiska organisationer skall Paulsson samtidigt ha ägnat sig åt att bygga upp en egen maktstruktur genom föredrags- och föreningsliknande verksamhet där han agerat bakgrundsfigur. Verksamheten beskrivs som toppstyrd av Paulsson, alltmedan mötena ofta sammankallats av andra personer och arrangemangen varit hemliga. Beteckningen för träffarna och personerna som ingår har kort och gott kallats för ”Nätverket”.

Arbetsmetoden skall ha haft en frimurarliknande karaktär, där deltagare tilldelats fiktiva namn och identiteter under träffarna alltmedan verksamheten varit hemlig. En deltagare som varit oinvigd och lockats till ett föredrag berättar för Nya Dagbladet att denne glatt hejade på en bekant men blev tillsagd att inte tilltala deltagare vid dessas riktiga namn utan blivit informerad om nya identiteter som skulle användas under träffarna.

Flera personer som gått på träffarna har beskrivit det som att de känt som att de måste “hoppa av” när de inte längre velat deltaga i verksamhet och upplevt det som obehagligt och hotfullt.

Paulsson själv skall inte alltid varit framträdande på träffarna och när så skett har det varit under omväxlande identiteter. Personer som meddelat att de inte önskar något vidare samröre med Nätverket har fått höra att det kan bli “konsekvenser” om man berättar om verksamheten för utomstående.

Föreningen Education4Future

Genom den relativt nybildade föreningen Education4Future och frontfiguren Eva Donell har Paulsson enligt uppgift tillskansat sig ett stort inflytande genom samröre med flertalet andra föreningar, organisationer och medier som man på olika sätt involverat genom den egna bokmässan, intervjuer etc.

Initiativet till en alternativ bok- och mediemässa togs ursprungligen av tidningen Nya Tider, men har senare helt tagits över av Education4Future som enligt uppgifter står under Tor Paulssons kontroll.

Att Paulsson agerat i skuggorna och använt fiktiva identiteter tros ha att göra med den grova kvinnomisshandeln och tidigare misslyckade infiltrationsförsök.

Ofrivilligt samröre

Föreningen Education4Future har på sin hemsida framställt en rad aktörer som samarbetspartners. Detta har skett utan flera av aktörernas kännedom. Bland andra har Nya Dagbladets logotyp lagts upp. Nya Dagbladet har dock tackat nej till samröre med föreningen och bett att få tidningens namn bortplockat från föreningens hemsida. Detta utan att få gehör.

 

Samröre med andra aktörer

Inför publiceringen har Nya Dagbladet kontaktat både Nya Tider, Exakt24 och Swebbtv och frågat om vilket samröre som finns med föreningen och profilen “Tobbe Larsson”.

Varken Nya Tider eller Swebbtv vill kommentera samröret med mannen. Vavra Suk, chefredaktör på Nya Tider, menar dock att det inte finns någon koppling mellan den “Alternativa bok- och mediamässan” och den bokmässa med samma namn som man planerade att arrangera för två år sedan.

– Jag har lämnat Nationaldemokraterna och dessa konflikter bakom mig, så jag vill inte kommentera det som varit, säger Suk.

Erik Almqvist, chefredaktör på Exakt24, säger att det enda samröret som finns är deltagandet på mässan.

– Vi ser inte att vår uppgift är att sätta oss till doms men vi kan inte tänka oss att samarbeta med någon som är dömd för grova brott men det uppfattar jag inte att det handlar om i detta fall, säger Mikael Willgert bakom Swebbtv.


Huvuddelen av uppgifterna i denna publicering bygger på förstahandskällor. Bilden ifrån andrahandskällor stämmer mycket väl överens med uppgifterna från förstahandskällorna.

Fakta entrism

Är en politisk taktik som innebär att en organisation låter sina medlemmar, som behåller lojaliteten till ursprungs-organisationen, infiltrerar en annan politisk organisation. Syftet kan vara att värva medlemmar, ta över eller påverka den andra organisationen i en viss riktning.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!