Tystnadskultur, utpressningsmetoder och frimurersk orden: Vittnesmålen inifrån beryktade sektnätverket

Granskningen av sektnätverket

Flera av varandra oberoende källor till Nya Dagbladet vittnar nu om en inre krets inom det omfattande sektliknande nätverk som uppdagats bakom föreningen ”Education4Future” - som ska gå under beteckningen ”Navet”. Kretsen beskrivs av vittnesmålen som en hemlig inre orden, som likt frimurarna även formellt leds av en ”Stormästare”. Ta del av Nya Dagbladets stora avslöjande.

publicerad 30 oktober 2021
- av Isac Boman
"Navets stormästare" David Bergqvist och sektledaren Tor Paulsson.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt vittnesmålen ska ”Navet” samtidigt blott vara ett första skal av ytterligare inre lager av en hemlig struktur, organiserad som cirklar inom cirklar ända in till dess verklige huvudman – den våldsdömde profilen Tor Paulsson – av sina anhängare tilltalad som ”Tobbe Larsson”.

Ytterligare uppgifter till Nya Dagbladet, som stärker bilden av den sekteristiska kulturen som präglar nätverket, är den centrala frontorganisationen ”Education4Future:s” medlemskort – som anspelar på en dold symbolik där huvudmannen stiger ner som en bevingad konung över organisationens medlemmar.

De nya vittnesmålen stärker och fördjupar nu bilden av det förut hemliga nätverket som tidigare förmedlats av avhopparna Patrik Forsén och Jörgen Kromann, som båda varit delaktiga i att bygga upp nätverket, men som de idag offentligt fördömt och tagit avstånd ifrån.

Ett första vittne vill på grund av rädsla för familjens säkerhet vara anonym med de uppgifter han delger Nya Dagbladet om sin egen tid i ”Navet”, bland annat till följd av att dödshot riktades mot honom kort efter att han distanserade sig från det hemliga sällskapet. Nedan följer hans vittnesmål:

När blev du inbjuden?

– Jag blev inbjuden där i början av 2014, var ung och naiv, stannade inte ens ett helt år. Tor snackar extremt mycket om aktion och vikten av handling men under tiden jag var med så var det nästan bara snack och ingen verkstad. Jag har dock inte personligen bevittnat Tors våldsamma sida men vet ju att många har det.

Var du med vid någon ceremoni eller liknande?

– Ja.

Kan du beskriva dem?

– Den här frimureri-grejen är ju vida känd och även hur hans nätverk är som en slags sekt. Det var personer som klädde i ordensband och så delades det ut ordnar, man fick mottaga första graden av deras orden, den kallades ”Navet” den där sammanslutningen. Känns faktiskt pinsamt i efterhand när man tänker på det. Det är sådant jag i efterhand tagit helt avstånd ifrån men jag blev väl smickrad antar jag, man kände sig utvald men sen förstår man ju att dessa saker bara är en del av punchnationalismen, lite som den där Sveaorden.

Hur länge var du med?

– Jag var med sammanlagt på ett ordensmöte och fem nätverksmöten. Nätverksmötena bestod i princip bara av Tor som stod och snackade i två timmar. Lite ironiskt med tanke på hur han betonade vikten av “aktion” och “handlingskraft”. Jag märkte efter ett tag att det var mycket knasiga individer där och kändes som en sekt så jag slutade helt enkelt bara att gå. Det kändes extremt muppigt.

”Navet” är med andra ord en del av ”Nätverket”?

– Man kanske kan säga att det är en del av det, men bara en del av de i ”Nätverket” var med i ”Navet”. David Bergqvist var den som drev ”Navet”.

Märkte du om ”Navet” hade någon symbol?

– Ja, jag har kvar knappnålen.

Fick du någon förklaring till vad den symboliserar?

– Nej det fick jag inte tyvärr.

Knappnålen med “Navets” symbol som vittnet delgivit Nya Dagbladet.

Du har själv uttryckt att Tor Paulsson skadar den nationella oppositionella rörelsen, på vilket sätt?

– Det att han sysslar med det där sekteristiska och vill köra med dolda kort. Sedan att han tenderar att vilja infiltrera seriösa rörelser och därmed förstöra för dem när de blir associerade med Tor och ”torismen”. Antar att vi alla som gick ur det där, säger rätt lika saker. Det märkliga dock med Tor nu är ju att han börjar gå ut offentligt. Förut var han ju aldrig offentlig efter den grova misshandeln av sin sambo 2004. I slutändan sjunker alltid hans projekt på grund av hans eget dåliga beteende. Tor är sin egen värsta fiende.

Har det blivit några konsekvenser sedan att du lämnade ”Navet”?

– Jag har fått konstiga meddelanden i posten vid fyra tillfällen efter att jag gick ur ”Nätverket”. Det stod att jag skulle passa mig jävligt noga och att olyckor kan hända. Jag försöker undvika de dårarna så gott jag kan. Tor använder sig ofta av väldigt psykiskt instabila personer som agenter.

Framgick det från meddelandena att det var från ”Nätverket”?

– Nej, och jag kan inte bevisa att det kommer från ”Nätverket”, men dessa meddelanden började komma precis efter att jag lämnat, så jag har svårt att tänka mig vilka andra det skulle ha varit, särskilt när jag i övrigt vid denna tiden inte var offentlig med mina åsikter.

 

”Stormästarens” kodnamn: ”Goliat”

Ett ytterligare oberoende vittne bekräftar samma uppgifter och menar även att det så kallade ”Navet” har fokus på att få med mer inflytelserika personer. Han bekräftar också det att den hemliga orden letts av David Bergqvist, som ska ha titulerats som ”Stormästare” eller med sitt kodnamn ”Goliat” – efter jättekrigaren i Gamla Testamentet i Bibeln.

”Navet” fokuserar på att få med lite mer inflytelserika personer in till en lite mer intern krets. ”Navet” leds formellt av en ”Stormästare” som åtminstone tidigare varit David Bergqvist, numera aktiv inom Alternativ för Sveriges Stockholmsavdelning. I sammanhanget kan det nämnas att frimurarlogerna också använder beteckningen ”Stormästare” för sina ledare.

Navet uppges ha några hundra medlemmar, fördelade i en omfattande hierarki av ordensgrader.

–  ”Navet” har 30 ordensgrader och man har uppskattningsvis några hundra medlemmar. ”Navet” skickar ut brev med inbjudningar till möten där deras symbol framgår, vilka punkter som ska diskuteras och att ”Stormästaren håller tal”, med mera. ”Navet” är dock inte den innersta inre kretsen, då ”Nätverket” är organiserat som cirklar inom cirklar ända in till en enda person – Tor Paulsson själv, förklarar vittnet.

Ytterligare en person som uppges vara med i Navet vid sidan av Bergqvist är Viktor Eriksson, som tituleras som utbildare i Education4Future och även är delaktig i Blågula Stiftelsen – en av Nätverkets mest aktiva frontorganisationer.

Viktor Eriksson, en av Tor Paulssons nära medarbetare och enligt vittnesmål medlem i den hemliga orden “Navet”. Faksimil/YT

 

Frontorganisationerna som omger “Nätverket”

Vittnesmålen om ”Nätverket”, och dess inre lager som ”Navet” och dess tillställningar, anger samtidigt att dessa inte ska förväxlas med den dolda strukturens yttre frontorganisationer som ”Education4Future”, ”Blågula Korset” med flera, eller evenemang som exempelvis den ”Alternativa bokmässan” som hölls förra året, följt av årets ”Svenska Bok- & Mediemässan”. På ”Nätverkets” större officiella arrangemang har man försökt hålla en mer städat ton, menar man. Samtidigt berättar ett tredje vittne att även dessa sammanhang präglas av en sekteristisk internkultur:

Blågula korset”, den alternativa bokmässan och Education4future leds av ”Tobbe Larsson” (Tor Paulsson). De träffas i en bunker belägen i ett hyreshus på Odenplan eller hemma hos Eva Donell. ”Tobbe” är aldrig med på demonstrationerna på Odenplan på söndagar men han finns på plats hemma hos Eva Donell där alla medlemmar träffas efteråt.

En av Tor Paulssons allra närmaste medhjälpare, Eva Donell. Faksimil/YT

”Tobbe” håller mästrande förmaningar som understundom blir hotfulla när han förmanar alla åhörare att aldrig nämna honom eller vart de träffas. Jag deltog i ett mindre möte med ett gäng andra. När vi satte oss ned började Tor domdera. Han spände ögonen i folk och i mig. Eftersom jag inte är direkt skrajsen av mig tyckte jag bara att han verkade jäkligt narcissistisk och skrikig.

Värt att nämna är att i slutet på mötet så skrek “Tobbe” att INGEN överhuvudtaget fick andas något om vart eller vilka som varit med på träffen. Verkligen en obehaglig kille!

Jag fick uppfattningen av att de som befann sig i sällskapet antingen bestod av mycket unga människor eller folk av lite “skörare” sort. Det är min uppfattning att Tor gömmer sig bakom individer som har politiska positioner eller bakom människor som är sköra och kanske inte mår helt bra psykiskt.

Aktivistmärken som ser ut som simborgarmärket delas ut till lojala sektmedlemmar efter prestation och finns i brons, silver och guld. Nya medlemmar får berätta allt om sig själva, det är rena förhören. ”Tobbes” lojala närmaste är de som brukar pressa nya bekantskaper på information. Själva ljuger de om allt och sina namn. Dessa ”Tobbes” närmaste är de som sköter telefonkontakten med lite nyare medlemmar för att ”Tobbe” inte ska behöva frontas.

Enligt källor ska ”Tobbe” även ha varit med på AFS efterfest efter kyrkovalet där han återigen informerat om att inte återge något från festen till de AFS-medlemmar som inte varit där.

Tyvärr har ”Tobbe” nästlat sig in överallt. Han skickar ju sina lojala att försöka infiltrera andra organisationer, föreningar och olika projekt. Han frågar gärna ut medlemmar om varandra. Vilka som tros vara infiltratörer och att berätta allt de vet för honom. ”Tobbe” är själv mycket rädd för så kallad infiltration inom det egna ”Nätverket”. Inget om honom får komma fram. Inget får heller komma fram om hans medverkan i alla dessa “organisationer”.

Med mitt vittnesmål ville jag egentligen bara bekräfta att det ni skriver på Nya Dagbladet är sant och att Tor rekryterar folk genom andra människor. Människor som kanske faktiskt också har ärliga avsikter och som tror gott och som kanske känner att de blir uppskattade, inte minst när de får motta medaljer eller aktivistmärken”, avslutar personen sitt mejl.

 

Systematiskt användande av kodnamn

Användandet av kodnamn och förbudet att använda sina riktiga namn är något som omvittnas även av Nya Tiders skribent, historikern Sophia Eklund, som menar att Tor Paulsson själv också använt kodnamnet ”Nils” vid ett mötestillfälle.

Jag tycker inte heller om att Nya Dagbladet ägnar sig åt “guilt by association”. Men jag tycker inte heller om E4F:s hemlighetsmakeri och kommer inte glömma Paulssons försök att få mig att tro att jag inbillade mig när jag kände igen honom som Tor Paulsson och började fråga honom om hans verkliga namn. Första gången jag mötte honom kallade han sig “Tobbe” och andra gången kallade han sig plötsligt “Nils”. Det var en bländande röd flagga för mig, och vissa undrar varför jag undviker att bli medlem i föreningar, nätverk och partier”, skriver Eklund i en kommentar i Nya Dagbladet.”

Även den tidigare entreprenören Carl Lundström som samarbetar nära Tor Paulsson bland annat med det nya så kallade “Svenska journalistförbundet” tillstår i en kommentar på Facebook att hemlighetsmakeriet som omger huvudmannen dras med ett visst löjes skimmer.

Att inte samarbeta med Tor är en mänsklig rättighet och jag förstår dem som tycker att han är jobbig. Jag tycker också Tors hemlighetsmakeri är lite fånigt”.

Reklam för “Svenska Journalistpriset” på mässans hemsida.

 

Hot och utpressningsmetoder – ”Jag skulle straffas”

Ett fjärde vittne som också vill vara anonym på grund av rädsla för repressalier, vittnar även han om att ha upplevt obehagliga hot från nätverkets huvudman.

Jag fick en tillsägelse av Tor när jag hejade på en bekant med dennes riktiga namn vid ett av ”Nätverkets” möten då jag inte visste att man använde särskilda kodnamn. Jag blev själv tilldelad ett kodnamn som Tor tilltalade mig som. Det är såklart förståeligt att man tänker på säkerheten men jag upplevde detta som väldigt udda och jag har inte hört talas om något liknande i andra nationalistiska sammanhang.

Det som verkligen fick mig att dra öronen åt mig var när han berättade om hur ”Nätverket” fungerade och att man arbetade som frimurarna gör. Han sade även att det skulle bli “konsekvenser” för mig om jag berättade för andra om ”Nätverket”. En vanlig person hade kanske sagt att det råder en sekretess kring mötet och att information inte får spridas till utomstående, men han gick på om att jag skulle straffas om jag berättade, vilket kändes väldigt olustigt, berättar vittnet.

Ett femte vittne som delger sina vittnesmål för Nya Dagbladet berättar också om en utbredd praxis där man skall fås att berätta graverande saker om sig själv för huvudmannen i syfte att användas för utpressning.

Tor Paulsson ville veta allt om varje person. Tor använde som metod att utpressa nära medarbetare att berätta graverande och negativa saker om sig själv, ens laster och annat som var till ens nackdel, i syfte att skapa hållhakar på varandra. Han motiverade det med att det skulle skapa en god lojalitet, men för mig kändes det bara sjukt och främmande, säger vittnet.

 

Dolda symboliken på medlemskorten: Den verklige huvudmannens familjesköld

Ytterligare uppgifter som delgivits Nya Dagbladet som stärker bilden av den sekteristiska prägeln hos nätverket är symbolen för föreningen ”Education4Future”, som är hämtad från Tor Paulssons ”familjesköld” – familjen ”Änglasjö”.

”Education4Future” lanserades i början på 2020, men symboliken man använder sig av finns även att se på Tor Paulssons familjesida på Facebook där de kallas ”Familjen Änglasjö”, och som laddades upp år 2017. Samma symbol laddades senare även upp på Paulssons egna Facebooksida den 24 juli 2020, där han kallar sig för ”Änglavinge” i efternamn.

En nästintill identisk symbol kom sedan att användas på ”Education4Futures” olika medlemskort.

Familjen “Änglavinges” vapensköld. Efternamnet är påhittat.
Medlemskort med “Education4Future:s” vapensköld.

”Änglasjös” familjesköld har i medlemskorten för ”Education4Future” fått vingar – som i ”Änglavinge” – och ovanifrån nedstiger en konungakrona över familjen ”Änglasjö” eller personen ”Änglavinge”. Den ockulta symboliken tycks med andra ord tydligt kommunicera vem som är ”Education4Future:s” verklige huvudman och vem medlemmarna är symboliskt förbundna till som deras änglabevingade konung.

 

Huvudmannens sms: Granskningarna av nätverket hotar “Sveriges överlevnad som nation”

Enligt uppgift finns en fortlöpande kommunikation från Paulsson till nätverkets olika medlemmar och andra kontakter för att koordinera en yttre bild att projicera bland annat till svar på Nya Dagbladets publiceringar. I eftermälet av en publicering har bland annat ett meddelande gått ut där huvudmannen menar att tidningens granskningar utgör ett hot mot hela landets framtid.

Det handlar dock alltså om att enskilda marginaliserade individer i den nationella rörelsen låter sina egna värderingar offras för att tillfredsställa sitt ego. Detta på bekostnad av den Sverigevänliga rörelsens utveckling och i förlängningen av Sveriges överlevnad som nation”, lyder ett sms från Paulsson som kommit tidningen till del.

Nätverket har enligt tidigare uppgifter framgångsrikt infiltrerat flera alternativmediaprojekt och arrangerar under dagen “Svenska bok- och mediamässan”. Man har även lyckats få representanter för Frihetsrörelsen, som varit drivande i protester mot coronapolitiken under våren, att göra reklam för och medverka på mässan och dessutom samköra arrangemanget med ett gemensamt fackeltåg och efterfest under kvällen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!