“Varning för Blågula Korset”

Ni som är med i Blågula korset, ge dem inga pengar, lägg inte ut några egna pengar, för ni är inte garanterade att få dem tillbaka. Det skriver Annika Malmstedt, före detta volontär hos Blågula Korset.

publicerad 18 november 2021
Blågula korsets ordförande Eva Donell (tv) är profilen Tor Paulssons närmaste medarbetare.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Denna insändare har flera genmälen och repliker som går att ta del av längre ned i artikeln och vidare i kommentarsfältet.


Jag var med i ”välgörenhetsorganisationen” Blågula korset för att jag själv har råkat illa ut och för att jag har blivit utsatt för svenskrasism, även om jag lyckades ta mig igenom det. Tyvärr klarar långt ifrån alla som utsätts för svenskdiskriminering sig igenom det, och jag var med i Blågula korset för att hjälpa dessa människor och för att få till ett bättre och humanare samhälle.

Tyvärr visade det sig att Blågula korset är ett bedrägeri som utnyttjar sina volontärer.

Arbetet gick till så att vi volontärer skulle hitta “rätta” hemlösa att hjälpa, som ordförande Eva Donell uttryckte det, och som jag också har sms konversation som visar att hon har uttryckt det. Dessa skulle vi hjälpa på olika sätt, med pengar (som skulle vara ifrån Blågula korset) men som vi volontärer fick ta ifrån våra egna fickor först och sedan hoppas att vi skulle få tillbaka ifrån Blågula korset, så länge som vi följde alla deras regler.

För Blågula korset lade aldrig ut några pengar själv först, utan vi skulle ha tillåtelse att ge de “behövande” pengar – sedan skulle vi betala ur egen ficka, ta kvitto på allting och skicka kvittona till Blågula korset och sedan fick vi se om de godkände utläggen eller inte.

Men vad jag förstod så gjorde Eva Donell aldrig något för att hjälpa hemlösa och utsatta, utan hon rapporterade bara om det via sin kanal Education4Future – medans volontärer gjorde jobbet under Blågula korsets namn. På detta sätt kunde Eva Donell ta åt sig äran eftersom hon är ordförande, och då ser det ut som om hon bryr sig, men det tror jag inte riktigt att hon gör.

Jag tror mer att hon vill framstå som god, på andras bekostnad.

Jag drog öronen åt mig när jag fick order av Eva Donell, vilket jag har bevis på i form av både sms och mejl, att hjälpa ett hemlöst par med pengar till busskort, mediciner och mat. Vilket jag också gjorde.

När jag sedan krävde att få tillbaka pengarna så vägrade Eva Donell mig detta med hänvisning till att jag inte hade fått kvitto för utläggen. Att jag inte hade fått kvitto var för att när Eva kontaktade mig så fick hon det att framstå som att det var väldigt brådskande med att detta par fick pengar på en gång.

När jag klargjorde att jag inte kunde åka iväg och hjälpa dem, eftersom jag skulle ha reparatörer hemma hos mig denna dagen, så sade Eva Donell till mig att jag kunde sätta in pengarna på den hemlösa kvinnans konto och så skulle kvinnan köpa busskort. Sen skulle jag träffa det hemlösa paret någon dag senare och få kvittot ifrån dem, och skicka in det till Blågula korset för att bli ersatt.

Men när jag skulle träffa det hemlösa paret så dök de aldrig upp och jag fick aldrig något kvitto. Och när jag inte kunde framställa ett kvitto till Eva Donell, samt att hon påstod att jag inte hade följt alla regler, så vägrade hon att betala ut några pengar till mig.

Det krävdes att jag hotade med polisanmälan för att hon skulle ersätta mig ekonomiskt, och allt detta har jag mejlkonversation på (Källa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Efter detta valde jag att dra mig ur, för jag kände att jag inte kunde lita på dem längre.

Dessutom hade jag bett Eva Donell om de kunde skicka skänkta kläder som jag kunde ge hemlösa här i Malmö, men hon tyckte att det vore bättre om vi vände oss till andra hjälporganisationer istället. Vilket bara visar för mig att hon bryr sig inte alls om utsatta, hon vill bara framstå som god och som att hon bryr sig.

Vi hade en man som kom in en kort period och ville att vi skulle arbeta heltid med att bygga upp Blågula korset i alla städer i Sverige. Och vi skulle göra det helt utan betalning. Motivera det gjorde de väl inte direkt, utan detta bara förväntades av oss eftersom vi var volontärer.

När jag tittar tillbaka på det nu i efterhand känns det lite sektliknande, som om de ville testa och se hur fast vi var hos dem, och mannen blev helt klart irriterad när jag och flera andra sade nej till att göra det på heltid, men vi var beredda att avsätta tid till det på våran fritid. Detta räckte tydligen inte i hans ögon och han bröt ganska snabbt kontakten med oss efter detta.

Jag vill varna andra som är med i Blågula korset, ge dem inga pengar, lägg inte ut några egna pengar, för ni är inte garanterade att få dem tillbaka. Jag undrar om Blågula korset ens har några pengar, eller om de donationer som har kommit in till dem har gått till något helt annat än vad de ska ha varit ämnade för.

 

Annika Malmstedt

 


Genmäle:

Jag beklagar att Nya Dagbladet, istället för att ägna sig åt ett mer empatiskt samhälle såsom man förväntar sig av en ”humanistisk” dagstidning, väljer att fortsätta sina försök att splittra oss som på riktigt värnar om Sveriges utsatta och faktiskt försöker göra något för att återfå ett tryggare och mer kärleksfullt Sverige. Genom att publicera Annika Marklunds insändare utnyttjar Nya Dagbladet en oerfaren före detta volontär som inte förstår eller vill förstå hur gåvor till utsatta bör redovisas i en ideell förening.

Såsom framgår av mail-korrespondensen (se källor) så ger Annika vänligt först 100 kr av sina egna medel som privat gåva till det utsatta paret. Därefter sätter hon plötsligt in 855 kr på deras konto utan att ha stämt av varken beloppets storlek eller betalningssätt med Blågula Korset, utan tar för givet att Blågula Korset ska ersätta henne för det.

Eftersom Blågula Korset känner ett stort ansvar för de gåvor vi får in, så måste vi också ha regler och riktlinjer för vår verksamhet. Verksamheter som vår, som får och ger gåvor, granskas hårt av Skatteverket och därför är kvitton och underlag väldigt viktiga. Vidare så måste våra gåvogivare känna ett stort förtroende för oss och då måste vi kunna redovisa varenda krona, var dem gick och varför. Därför är våra regler väldigt viktiga och ska följas av alla utan undantag.

Annika har ingen förståelse för hur en ideell förening arbetar, och detta utnyttjas skadeglatt av Nya Dagbladet i sin rubriksättning som ett led i sina splittringsförsök.

Eva Donell
Ordförande Blågula Korset


Vi hänvisar fortsatt diskussion till kommentarsfältet.

Fakta: Blågula korset

Blågula korset är en organisation kopplad till den våldsdömde sektledaren Tor Paulsson - även känd som "Tobbe Larsson". Organisationen har som uttalat syfte att arbeta med välgörenhet.

Organisationen var nyligen med och arrangerade "Svenska bok- och mediamässan" som profilen stod bakom.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!