Fortsatt stopp för utvisningar till Afghanistan

publicerad 19 oktober 2021
- av Sofie Persson

Sedan mitten av juli har Migrationsverket hållit i ett ”verkställighetsstopp” för utvisningar till Afghanistan, vilket innebär bland annat att man inte längre utvisar någon till landet och heller inte gör ytterligare avslagsbeslut.

Efter decennier av krig tog kriget i Afghanistan slut i augusti i år, vilket innebar att den USA-installerade Islamiska republiken Afghanistan föll och talibanerna helt tog över landet, de har nu deklarerat Islamiska emiratet Afghanistan.

I samband med detta evakuerades flera länders ambassaders personal. Sverige gjorde tillsammans med ett flertal länder bland annat en gemensam skrivelse där man krävde att alla som vill lämna landet också ska få möjlighet att göra så.

Migrationsverket stoppade samtidigt alla avvisningar och utvisningar till Afghanistan. Detta kallas verkställighetsstopp och omfattar alla som har ett beslut om av- eller utvisning. Verkställighetsstoppet gäller oavsett om man sökt asyl, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av någon annan anledning. Det gäller också om ett ärende har överlämnats till polis.

Däremot innebär det inte att man omprövar skyddsskäl eller möjligheter att få asyl i Sverige, Migrationsverket har dock stoppat alla beslut gällande asyl från Afghanistan, och man kommer inte att fatta några avslagsbeslut för personer som sökt asyl från landet så länge stoppet gäller.

Myndigheten kan dock fortfarande bevilja asyl till personer från Afghanistan, om man bedömer att det är tydligt att personen är i behov av skydd. Migrationsverket fattar även beslut i andra typer av ärenden som gäller afghanska migranter – exempelvis i ärenden om arbetstillstånd eller familjeanknytning.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!