Kraftringen till kunderna: “Minska elförbrukningen eller få elen frånkopplad”

Energikrisen

publicerad 8 december 2022
- av Sofie Persson
Den 9-18 december är det extra stor risk för "frånkoppling".

Elnätsägaren Kraftringen uppmanar nu sina kunder att omedelbart minska sin elförbrukning – eller att det annars finns en betydande risk att man helt enkelt kopplar bort skåningarnas el.

För att undvika en överbelastning på elnätet behöver vi alla spara el NU. Om vi gemensamt bidrar, kan vi både hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el”, deklarerar man på sin hemsida och poängterar vidare att ”det viktigt att alla, oavsett vilken avtalsform man har i sitt elhandelsavtal, hjälper till att minska elförbrukningen”.

Det är särskilt under perioden 9-18 december som det är extra stor risk att elen kopplas bort i Skåne, eftersom flera kärnreaktorer ligger nere och vindkraftverken i norra Sverige är täckta av is.

– Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge. Marginalerna är från början små vad gäller elproduktionens möjligheter att möta efterfrågan på el. Det nio dagar långa stoppet av Oskarshamn 3 gör läget ytterligare mer ansträngt. Därför behöver vi alla hjälpas åt och göra det vi kan under de kommande veckorna, säger Marie Liljewall, affärsutvecklare på Kraftringen.

Hon påpekar vidare att ”alla kan göra något ytterligare” – och menar att uppvärmning och varmvatten är två exempel på sådant som drar mycket energi. Om skåningarna minskar sin energiförbrukning så minskas också ”risken för frånkoppling och mycket höga priser”, heter det.

– Vi vill signalera allvaret i situationen som råder under perioden från 9-18 december och uppmanar att tänka solidariskt för samhällets bästa, säger Liljewall vidare.

I slutändan är det Svenska kraftnät som beslutar vem som blir frånkopplad och inte. Deras driftchef Pontus de Maré säger till Schibstedtidningen Aftonbladet att man inte gått ut och uppmanat medborgarna att minska sin elförbrukning – men att elpriserna förväntas bli ännu dyrare i de södra delarna av landet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!