Inbördeskrig på pseudokonservativ tidning

publicerad 10 mars 2021
- av Markus Andersson
Medarbetare på Bulletin fr.v. Per Gudmundson, Ivar Arpi, Carolin Dahlman, Tino Sandandaji, Paulina Neuding, Alice Teodorescu Måwe, Thomas Gür.

Bulletin skulle bli Sveriges nya stora högertidning med vad man själva betecknat som liberalkonservativ profil och ett antal prominenta medieprofiler rekryterades snabbt till projektet. Redan nu verkar dock de interna konflikterna ha blivit så allvarliga att tidningen hotas att gå under.

Branschtidningen Journalisten rapporterar att det rasar en konflikt mellan tidningens ägare och dess redaktion som ska bottna i att delägarna Atta Tarki, Pontus Tholin och Tino Sanandaji betett sig illa, försökt detaljstyra det redaktionella arbetet, publicerat texter utan att tillfråga chefredaktören och utövat påtryckningar på den dåvarande chefredaktören Paulina Neuding som avgick mindre än två månader efter tidningens lansering.

Nu kräver den nye chefredaktören Ivar Arpi och resten av redaktionsledningen att vd:n Tholin avgår och att bolagsstyrelsen ombildas om inte tidningen ska gå under.

Det är vår fasta övertygelse att om inte det vi föreslår görs snarast så riskerar tidningen att tappa fler medarbetare och till och med riskera att gå under inom kort. Vi vill att Bulletin ska bli den medieaktör vi alla hoppas på. Det är fortfarande möjligt, med vårt lösningsförslag”, skriver man.

Tidigare i år signerade bland annat Ivar Arpi, Per Gudmundsson och Alice Teodorescu också ett brev till tidningens styrelse där man krävde att redaktörernas publicistiska integritet respekteras och att de inte körs över av ägarna.

Flera av oss har lämnat fasta tjänster i tron om att Bulletin är en seriös satsning som tar det publicistiska ansvaret på stort allvar. Paulina Neuding, i rollen som chefredaktör och ansvarig utgivare, var och är för oss garanten för kvalitet och trovärdighet. Vi är mycket oroade för den skada som riskerar att åsamkas projektet om inte Paulina Neudings och övriga chefers publicistiska integritet respekteras”, skrev de då.

Arpi uppger också att han har förstått att ägarna till Bulletin nu försöker göra sig av med honom och ersätta honom med en annan chefredaktör.

Tino Sanandaji – en av tidningens delägare, har också gått ut på Facebook och kallat kritikerna för ”lögnare” och förnekat alla anklagelser om maktmissbruk och annat dåligt beteende. Istället menar han att det är redaktionen som är problemet.

Kritiker till projektet har tidigare gjort sig lustiga över att den förment konservativa tidningen redan i ett tidigt skede präglats av beröringsskräck i olika frågor och visat på en slät profil som i stort inte nämnvärt skiljt sig från vänsterliberala mediers narrativ.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!