Bulletin försätts i konkurs

publicerad 18 februari 2022
- av Isac Boman
Medarbetarna i samband med starten av Bulletin: Per Gudmundson, Ivar Arpi, Carolin Dahlman, Tino Sandandaji, Paulina Neuding, Alice Teodorescu Måwe och Thomas Gür.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Det ekonomiska dramat kring den pseudokonservativa sajten Bulletin verkar gå mot sin upplösning. Stockholms tingsrätt avvisar påståendet från ledningen om att lånade pengar varit en gåva och slår nu fast att bolaget bakom det skandalomsusade projektet skall försättas i konkurs.

I slutet av januari begärdes Bulletin i konkurs av entreprenören Pia Ribbhammar, som uppgav att hon hade lånat ut en miljon kronor till nätprojektet – något som ledningen avvisade med att det i själva verket rört sig om en gåva från Ribbhammar. Stockholms tingsrätt ger dock Ribbhammar rätt och meddelar nu att konkursansökan beviljas.

Den utredning om skuldförhållandet som tingsrätten har lagt till grund för sin prövning av frågan om Pia Ribbhammars behörighet att ansöka om Bulletins försättande i konkurs är sådan att de invändningar mot betalningsskyldigheten som Bulletin har framställt framstår som uppenbart ogrundade. Skulden är därför att bedöma som klar. Skulden är också förfallen då den enligt villkoren förfaller till betalning vid anmodan, dock tidigast den 21 december 2021. Förutsättningarna för en obeståndspresumtion enligt 2 kap. 9 § konkurslagen är följaktligen uppfyllda varför Bulletin, då något annat inte har visats, ska anses vara insolvent. Bulletin ska därmed försättas i konkurs”, skriver tingsrätten i sitt utlåtande.

Till Samnytt påpekar Ribbhammars ombud att Bulletin även har flera andra stora skulder, bland annat omfattande krav från Kronofogden.

De har anstånd med skatter som har löpt ut. Bolaget har ett antal krav på sig som ligger hos Kronofogden och som uppgår till sammanlagt över en miljon, och de har minst två andra skuldebrev som ser ut som Pia Ribhammars och som har löpt ut. Så det är en samlad bild av ett bolag som är på obestånd, säger Agerlid som inte är imponerad över bemötandet hennes klient fått av nättidningen.

Bulletins ledning har uppträtt väldigt arrogant både mot Ribhammar och andra som man är skyldiga pengar, tillägger hon.

Bulletins styrelseordförande och delägare Tino Sanandaji kommenterar beslutet med att man kommer att överklaga och betonar att sajten inte behöver läggas ner omgående.

Konkursbeslutet har inte gått i laga kraft ännu, om vår överklagan godtas kommer verksamheten att drivas vidare som vanligt. De anställda var informerade igår att det var vår plan ifall det skulle bli konkursbeslut idag. Vi har pengar att betala, därför behöver inte tidningen läggas ned, säger Sanandaji.

Projektet har sedan starten framförallt uppmärksammats för sina interna konflikter som förts ute i offentligheten. Därtill har vidlyftiga arvoden hamnat i rampljuset, bland annat chefredaktören Andrew Rosenthals månadslön på 200 000 kronor.

Resultatet för Bulletins första år uppgår till en förlust på 30 miljoner kronor med rörelsekostnader på över 40 miljoner kronor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!