Hovrätten omprövar ”vaccinkrigardom” mot staten

publicerad 24 maj 2023
- av Sofie Persson
När Karlströms mål tas upp i hovrätten är i nuläget oklart.

Hovrätten har beslutat ompröva tingsrättens dom mot svenska staten, som dömdes att betala ut ersättning till vaccinkritikern Linda Karlström. När målet tas upp är ännu oklart.

Det var i mars som Stockholms tingsrätt dömde den svenska staten att betala 100 000 kronor i ersättning plus ränta till Linda Karlström. I dokumentären ”Vaccinkrigarna” blev hon utsatt för ett planlagt karaktärsmord där skattefinansierade SVT-journalister under falsk identitet bland annat utgav sig för att vara ”oroliga småbarnsmammor”, något Karlström menar stred mot Europakonventionens stadgar.

Tingsrätten ansåg också att ”staten överträtt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen”, däremot ansåg man att SVT inte kan tillskrivas staten och därför heller inte kan ha ”brustit i sina negativa förpliktelser enligt Europakonventionen”.

I april meddelade svenska staten att man via Justitiekanslern beslutat överklaga tingsrättens dom, något som Nya Dagbladet rapporterade om.

Nu har Svea hovrätt meddelat prövningstillstånd i målet, rapporterar Dagens Juridik. När målet kommer att tas upp är dock i nuläget oklart.

Även Karlström ska ha överklagat tingsrättens dom med motiveringen att hon även vill ha ersättning för sina rättegångskostnader, som uppgick till omkring en miljon kronor, något som tingsrätten inte medgav.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!