Staten får betala skadestånd till Linda Karlström för SVT-dokumentär

Desinformationen i medierna

publicerad 15 mars 2023
- av Isac Boman
Linda Karlström
Linda Karlström har fått viss upprättelse mot SVT och svenska staten.

Stockholms tingsrätt har dömt svenska staten att betala 100 000 kronor i ersättning plus ränta till Linda Karlström som i SVT-dokumentären ”Vaccinkrigarna” filmades med dold kamera i sitt hem av journalister som använde sig av falska identiteter i syfte att vinna hennes förtroende och få henne att uttala sig i kontroversiella frågor.

Nya Dagbladet har tidigare uppmärksammat civilmålet som följt på att den ideellt engagerade vaccinkritikern Karlström blivit utsatt för ett planlagt karaktärsmord av statligt ägda SVT, på ett sätt som hon pekat på strider mot Europakonventionens stadgar.

De har behandlat mig som om jag vore en brottsling, trots att jag är en rättskaffens medborgare. Mina brott tycks vara att jag inte passar in i åsiktskorridoren. Både Sverige och Finland har åsiktsfrihet, och människors olika åsikter får inte utan deras vetskap och medgivande registreras och hängas ut till allmän bespottning. Sådant sysslar man med i diktaturer”, har hon bland annat kommenterat saken.

Idag låter tingsrätten meddela att domen faller på Karlströms linje och att svenska staten tvingas betala 100 000 kronor i skadestånd. Båda parterna får dock stå för sina egna advokatkostnader.

Tingsrätten bedömer att publiceringen av dokumentären inneburit ett ingrepp i kvinnans rätt till privatliv, såvitt avser publicering av material från inspelningar med dold kamera och genom användningen av falska identiteter”, står det att läsa i domslutet.

Vidare anser tingsrätten att det i Sverige saknas en mekanism där kvinnans rätt till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet, i syfte att bedöma om ingreppet varit försvarligt. Tingsrätten bedömer att det befintliga självregleringssystemet inte räcker i det här hänseendet. Frånvaron av en sådan mekanism innebär enligt tingsrätten att staten överträtt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen. Tingsrätten har därför tillerkänt kvinnan skadestånd”, fortsätter man.

Samtidigt anser rätten att SVT:s agerande ”inte kan tillskrivas staten” och att staten därför heller inte kan ha ”brustit i sina negativa förpliktelser enligt Europakonventionen”. Karlström har genom sitt ombud argumenterat för att det är den svenska staten som genom SVT gjort sig skyldig till övergreppen ifråga.

Linda Karlström hade yrkat på 150 000 kronor i skadestånd.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!