Snippadomen tas upp i Högsta domstolen

publicerad 15 maj 2023
- av Sofie Persson
Högsta domstolen i Stockholm.

Högsta domstolen kommer att ”pröva frågan om rättegångsfel förekommit när det gäller hovrättens hantering” vid den uppmärksammade så kallade ”snippadomen”.

Det var i februari som en 50-årig man friades av hovrätten efter att tidigare ha dömts till tre års fängelse av tingsrätten för våldtäkt mot barn. Anledningen till att mannen friades var på grund av att man ansåg att det var otydligt när flickan som blivit utsatt i sitt vittnesmål berättat att mannen i fråga ”höll han handen på hennes snippa och hade ett finger inne i snippan”.

Det var ordet ”snippa” som av hovrätten ansågs vara otydligt och man använde sig därmed av Svensk ordboks definition, vilket var ”kvinnans yttre könsorgan” och menade därmed att man inte kunde ”chansa” när det gällde om fingret faktiskt varit inne i flickans slida eller inte.

I mars överklagade riksåklagaren Petra Lundh domen och menade att det bland annat begåtts rättegångsfel. I samband med överklagan ombads hovrätten att göra ett uttalande gällande domen, där man pekade på att det inte var ordets syfte man varit osäker på, utan vad flickan menat i förhöret.

Nu har Högsta domstolen beslutat pröva fallet, skriver man i ett pressmeddelande. Prövningen gäller huruvida det förekommit rättegångsfel samt en prövning av alternativa brottsrubriceringar, vilket inte innebär hela målet utan enbart denna fråga.

Högsta domstolens beslut innebär att domstolen kommer att pröva frågan om rättegångsfel har förekommit när det gäller hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen, säger justitierådet Stefan Johansson som är en av de domare som deltagit i beslutet.

– Målet i övrigt har förklarats vilande i avvaktan på hur Högsta domstolen bedömer frågan om rättegångsfel, tillägger han.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!