Tidningsutgivarna vill att ”vaccinkrigardom” överklagas

publicerad 24 mars 2023
- av Markus Andersson
Tidningsutgivarnas Per Hultengård och vaccinkritikern Linda Karlström.

Branschorganisationen Tidningsutgivarna uppmanar Justitiekanslern att överklaga domen där Linda Karlström tillerkändes skadestånd av svenska staten efter att SVT med hjälp av falska identiteter smygfilmat och försökt karaktärsmörda henne i dokumentärserien ”Vaccinkrigarna”.

Tidningsutgivarnas jurist Per Hultengård hävdar att smygfilmningar är ett viktigt journalistiskt verktyg och att det svenska medieetiska systemet fungerar bra som det är.

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om hur den engagerade vaccinkritikern Linda Karlström utsatts för ett planlagt karaktärsmord av statliga SVT – på ett sätt som hon menar strider mot Europakonventionens stadgar.

De har behandlat mig som om jag vore en brottsling, trots att jag är en rättskaffens medborgare. Mina brott tycks vara att jag inte passar in i åsiktskorridoren. Både Sverige och Finland har åsiktsfrihet, och människors olika åsikter får inte utan deras vetskap och medgivande registreras och hängas ut till allmän bespottning. Sådant sysslar man med i diktaturer”, har hon bland annat kommenterat saken.

Tingsrätten lät också meddela att ”publiceringen av dokumentären inneburit ett ingrepp i kvinnans rätt till privatliv, såvitt avser publicering av material från inspelningar med dold kamera och genom användningen av falska identiteter” och dömde svenska staten att betala Karlström 100 000 kronor i skadestånd – båda parterna fick dock stå för sina advokatkostnader.

Vidare anser tingsrätten att det i Sverige saknas en mekanism där kvinnans rätt till privatliv kan vägas mot journalisternas yttrandefrihet, i syfte att bedöma om ingreppet varit försvarligt. Tingsrätten bedömer att det befintliga självregleringssystemet inte räcker i det här hänseendet. Frånvaron av en sådan mekanism innebär enligt tingsrätten att staten överträtt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen. Tingsrätten har därför tillerkänt kvinnan skadestånd”, stod det också att läsa i domen.

Per Hultengård menar dock att dold kamera kan vara det enda sättet att ”granska makthavare och blottlägga missförhållanden” och menar att domen är djupt problematisk och bör överklagas av JK.

Domen är oroväckande då den uttryckligen säger att det svenska självreglerande medieetiska systemet är otillräckligt… Vår uppfattning är tvärtom att den svenska ordningen fungerar mycket väl och håller staten på armlängds avstånd från prövning av journalistiska arbetsmetoder”.

Om det genom regleringar blir svårare för journalister att använda sig av dolda inspelningar ”så vore det ett betydande ingrepp i pressfriheten”, menar han vidare.

Sedan tidigare har även Thomas Matsson, ordförande för intresseorganisationen Utgivarna, och styrelseledamot i Tidningsutgivarna uppmanat JK att överklaga domen och argumenterat för att det yrkesetiska regelverket inte alls behöver ses över. Enligt Matsson, som också varit chefredaktör för Expressen, har Sverige ”inte några problem med korrupta journalister”.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!